Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thiếu cung đường thế giới niên vụ 2008/09 sẽ vào khoảng 706 ngàn tấn
23 | 09 | 2008
Theo hãng ED&F Man, thị trường đường thế giới sẽ thâm hụt vào niên vụ 2008/09 với mức thâm hụt khoảng 706 ngàn tấn, so với mức dư thừa 11 triệu tấn của niên vụ 2007/08.
Hãng này cho biết, Ấn Độ được dự báo sẽ là nhân tố đóng vai trò lớn nhất trong cân bằng cung cầu đường trên thị trường niên vụ 2008/09, với mức giảm khoảng 20%,
Trung Quốc và Ấn Độ là 2 quốc gia tăng nhu cầu về đường lớn nhất hiện nay, với nhu cầu được dự báo tăng lần lượt 7,4% và 4,5%,
Tuy nhiên, mức dự báo thâm hụt của Man thấp hơn nhiều so với dự báo được đưa ra bởi các nhà phân tích khác,
Tuần trước, Kingsman đã đưa ra dự báo thâm hụt cung đường niên vụ 2008/09 của thế giới vào khoảng 3,8 triệu tấn, trong khi tổ chức đường thế giới dự báo mức thâm hụt sẽ là 3,9 triệu tấn,
Giá đường đã giảm liên tục trong 2 tuần qua, khi các quỹ tiến hành thanh lý các hợp đồng kỳ hạn dài.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường