Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sớm chấm dứt tình trạng mua mía như... đi chợ!
10 | 09 | 2008
Ngày 9-9, tại Sóc Trăng đã diễn ra hội nghị phát triển sản xuất mía đường khu vực ĐBSCL. Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần, thời gian qua sự gắn kết giữa doanh nghiệp với người trồng mía chưa được chặt chẽ nên thường xuyên xảy ra điệp khúc “trồng - chặt”.
Vẫn theo ông Tần, hầu hết nhà máy đường mua mía của nông dân giống như... đi chợ vì chưa xác định được vùng nguyên liệu cụ thể. Ngược lại, hầu hết nông dân do không biết nhiều về kỹ thuật canh tác, giống mía, cũng như không tìm được địa chỉ tiêu thụ cụ thể nên thường xuyên bị thương lái ép giá dẫn đến thua lỗ. Vì vậy, để ngành mía đường khu vực ĐBSCL phát triển, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đề nghị các doanh nghiệp phải có sự gắn kết với nông dân, xác định rõ từng địa chỉ cụ thể ở những vùng nguyên liệu mía hỗ trợ nộng dân lúc khó khăn và ký kết với người trồng mía, ngay cả những lúc thừa nguyên liệu để đảm bảo hai bên cùng có lợi

Theo khảo sát, vụ mía đường 2008-2009 diện tích mía ở khu vực ĐBSCL chỉ còn 64.573ha, giảm trên 4.520ha so với năm trước, do đó có khả năng thiếu nguyên liệu cục bộ.
Nguồn: chebien.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường