Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng quan Nền kinh tế nói chung ngành NN nói riêng của Trung Quốc quý 1 năm 2008
08 | 05 | 2008
3 tháng đầu năm 2008 tổng sản phẩm trong nước (GDP) là 6149,1 tỷ NDT, tăng 10,6% so với cùng kỳ 2007,song tốc độ tăng giảm 1,1%. Trong đó giá trị gia tăng sản nghiệp thứ nhất đạt 472 tỷ NDT, tăng 2,8% so với cùng kỳ, tốc độ tăng giảm 1,6%; giá trị gia tăng sản nghiệp thứ 2 đạt 3077,8 tỷ NDT, tăng 11,5% so với cùng kỳ, song tốc độ tăng giảm 1.7%; Giá trị gia tăng sản nghiệp thứ 3 đạt 2599,3 tỷ NDT, tăng trưởng 10,9%, tốc độ tăng trưởng giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê Trung Quốc 3 tháng đầu năm 2008 tổng sản phẩm trong nước (GDP) là 6149,1 tỷ NDT, tăng 10,6% so với cùng kỳ 2007,song tốc độ tăng giảm 1,1%. Trong đó giá trị gia tăng sản nghiệp thứ nhất (ngành nông lâm ngư nghiệp) đạt 472 tỷ NDT, tăng 2,8% so với cùng kỳ, tốc độ tăng giảm 1,6%; giá trị gia tăng sản nghiệp thứ 2 (ngành khai khoáng, chế tạo, điện lực, sản xuất và cung cấp nhiệt khí và nước, ngành xây dựng) đạt 3077,8 tỷ NDT, tăng 11,5% so với cùng kỳ, song tốc độ tăng giảm 1.7%; Giá trị gia tăng sản nghiệp thứ 3 (các ngành dịch vụ,giao thông vận tải, tài chính, bảo hiểm, văn hoá thể dục, tổ chức quốc tế…) đạt 2599,3 tỷ NDT, tăng trưởng 10,9%, tốc độ tăng trưởng giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau những thiên tại nặng nề ngành nông nghiệp đã xây dựng và bắt đẩu bước vào sản xuất thuận lợi, sản xuất canh tác vụ xuân diễn ra khá tốt. Mặc dù do bão tuyết và nhiệt độ thấp hồi đầu năm đã có mức độ ảnh hưởng khác nhau đối với các vùng sản xuất nông nghiệp, nhưng sau thiên tai các địa phương nhanh chóng bắt tay vào xây dựng sản xuất và đạt được hiệu quả rõ rệt, tình trạng khôi phục sản xuất của ngành nông nghiệp tốt. Theo điều tra trồng trọt canh tác nông nghiệp, dự báo diện tích gieo trồng lương thực trên toàn quốc đạt 105,62 triệu ha, trong đó lương thực vụ hè 26,74 triệu ha, lúa sớm là 5,83 triệu ha, lương thực vụ thu 73,05 triệu ha. Trước mắt lúa mỳ vụ đông phát triển tốt, nhìn chung đều tốt hơn thời gian trước và cùng kỳ năm ngoái, mạ lúa mỳ loại 1 và 2 tỷ lệ là 81,3%, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 1, sản lượng thịt lợn, bò, dê là 19,17 triệu tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng thịt lợn đạt 12,84 triệu tấn, tăng 2,3%.

Đầu tư tài sản cố định tăng ổn định, trong đó đầu tư cho nông thôn là 352,9 tỷ NDT, tăng trưởng 18,3%, tốc độ tăng nhanh hơn năm trước 1,6%.

Giá cả vẫn ở mức cao. Trong quý 1, chỉ số giá tiêu dùng của người dân tăng 8,0% (tháng 3 tăng 8,3% so với cùng kỳ, giảm 0,7% so với hai tháng trước), phức độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm ngoái 5,3%. Trong đó thành phố tăng 7,8%, nông thôn tăng 8,7%. Quý 1 giá nhiều mặt hàng tăng, trong đó giá thực phẩm tăng 21%, kéo theo giá các mặt hàng khác trung bình tăng 6,8%.

Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu có xu hướng giảm, thực tế sử dụng vốn nước ngoài tăng nhanh. Quý 1, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là 570,4 tỷ usd, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 24,6% ). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 305,9 tỷ usd, tăng 21,7% so với đầu năm nhưng giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.; kim ngạch nhập khẩu đạt 264,5 tỷ usd tăng 28,6%, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu nhập của dân cư thành thị và nông thôn tiếp tục tăng, số việc làm mới ở thành phố thị trấn tăng ổn định. Trong quý, thu nhập bình quân đầu người của dân cư thành thị là 4386 NDT, tăng 11,5% so với cùng kỳ, thu nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn là 1494 NDT/ người, tăng 18,5%.

Như vậy trong 3 tháng đầu năm nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng về tốc độ tăng đã giảm so với thời gian trước đó. Nhà nước quan tâm chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, ổn định giá cả nông sản phòng tránh lạm phát.

Chú thích: tỷ giá quy đổi nhân dân tệ (NDT): 1 NDT = 2,340 VNĐ


Liên hệ với tác giả bài viết:

Dương Thùy Linh - duongthuylinh@agro.gov.vnBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ