Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu chè của Trung Quốc năm 2008 gặp khó khăn do vấn đề hoá chất
09 | 05 | 2008
Xuất khẩu các sản phẩm chè của Trung Quốc năm 2008 có thể sẽ gặp nhiều khó khăn do những quy định chặt chẽ về kiểm dịch và các vấn đề liên quan đến hoá chất sử dụng.
Cả Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản sẽ đều đưa ra những quy điịnh chặt chẽ về tiêu chuẩn dư lượng thuốc trừ sâu trong sản phẩm chè vào 6 tháng cuối năm nay.
Việc giám sát hàng hoá nhập khẩu ở EU sẽ bao gồm trên 200 sản phẩm, bắt đầu từ 1/9/2008m tăng so với chỉ 100 sản phẩm hiện nay.
Ngoài ra, EU sẽ cấm bán 320 loại thuốc trừ sâu có các thành phần hoá chất trong khu vực đồng Euro, và chỉ cho phép nhập khẩu các sản phẩm chè có dư lượng
endosulfan dưới 0,01 mg/kg so với 30 mg/kg trước đây.
Nhật Bản sẽ thêm 5 mặt hàng vào danh mục kiểm dịch phosphoric hữu cơ ngoài 10 mặt hàng hiện nay.
Ngoài ra, Nhật Bản sẽ thực hiện luật an toàn thực phẩm từ tháng 5/2009, đặt ra những quy định về dư lượng hoá chất với 144 mặt hàng, so với 83 mặt hàng hiện nay.
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường