Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sẽ có tổ chức định giá đất Nhà nước
09 | 06 | 2008
Đây là đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2003 mà Bộ đang soạn thảo.
Theo đó, để đảm bảo khách quan trong việc định giá đất, UBND các tỉnh, thành phố sẽ đứng ra thành lập tổ chức định giá đất của Nhà nước và hệ thống tổ chức thẩm định giá đất. Đồng thời, dự thảo có chủ trương xã việc hội hóa định giá đất.

Tổ chức cá nhân có đủ điều kiện được hoạt động kinh doanh dịch vụ về định giá đất là phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; có vốn pháp định và đăng ký theo quy định của pháp luật và phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết: "Hiện chúng ta mới chỉ khoa học hóa mà chưa xã hội hóa giá đất. Để làm được việc này, cần phải tiến hành đấu giá đất công khai khi thu hồi. Trước khi thu hồi, giải phóng mặt bằng, phải đảm bảo nhà ở, công ăn việc làm cho dân. Đồng thời khung giá đất phải tính lại không để tình trạng đất khi thu hổi có giá 1,6 triệu đồng nhưng giá đấu giá tăng tới 7,6 triệu đồng. Ngoài ra, điểm mấu chốt khi sửa Luật Đất đai 2003 là phải đảm bảo quyền lợi và an sinh của người dân".Theo Hà Nội Mới
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ