Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ: sản lượng thịt đỏ tháng 5/08 tăng cao kỷ lục
01 | 07 | 2008
Sản lượng thịt đỏ để tiêu thụ của Mỹ trong tháng 5/08 đạt tới 4,22 tỷ pound, tăng 4% so với 4,08 tỷ pound của tháng 5/07.^
Cụ thể, sản lượng thịt cừu đạt 2,38 tỷ pound, cũng tăng cùng mức 4% so với năm trước. Lượng bò đem giết mổ đạt 3,14 triệu con, tăng 3%. Trong lượng trung bình 1 bò giết mổ tăng 19 pound lên 1.251 pound.

Trong khi đó, sản lượng thịt bê lại giảm đi 7% so với năm trước, đạt 11,5 triệu pound. Số bê giết mổ trong tháng đạt 71.100 con, tăng 21% so với năm trước. Do đó, trong lượng trung bình 1 bê giết mổ giảm 74 pound xuống còn 275 pound.

Sản lượng thịt lợn trong tháng 5/08 tăng nhẹ (3%) lên mức 15 tỷ pound. Số lợn giết mổ đạt 9,06 triệu con, cũng tăng 3% so với năm trước, đạt 9,06 con. Tuy nhiên, trọng lượng trung bình 1 lợn giết mổ lại giảm 1 pound xuống còn 268 pound.

Sản lượng thịt cừu và cừu non giảm 3% so với tháng 5/07, còn đạt 15 triệu pond. Số cừu giết mổ đạt 206.400 con, giảm 6%. Do đó, trọng lượng trung bình 1 cừu giết mổ tăng 4 pound lên 146 pound.

Từ tháng 1 đến tháng 5/2008, tổng sản lượng thịt đỏ đạt 21 tỷ pound, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thịt bò tăng 4%, thịt bê giảm 11%, thịt lợn tăng 11%, thịt cừu và cừu non giảm 4%.

Bảng 1: Sản lượng thịt đỏ hàng hoá của Mỹ (1):

LoạiSản lượng (triệu pound)So sánh tháng 5/08 vớiTừ tháng 1-Tháng 5 (2)
Tháng 5/07Tháng 4/08Tháng 5/08Tháng 5/07Tháng 4/08Sản lượng 2007Sản lượng 2008So sánh (%)
Thịt bò 2,285.1 2,254.5 2,380.3 104 106 10,537.0 11,006.0 104
Thịt bê 12.3 11.9 11.5 93 96 64.1 57.0 89
Thịt lợn 1,762.62,015.3 1,815.6 103 90 8,869.9 9,854.3 111
Thịt cừu và cừu non 15.5 15.3 15.0 97 98 79.6 76.1 96
Tổng (3)4,075.5 4,297.04,222.3 104 98 19,550.620,993.4 07

* Ghi chú:

(1): Số liệu dựa trên trọng lượng hàng được đóng gói và xuất ra của các nông trại.

(2): Tổng sản lượng cộng dồn qua các tháng và số liệu so sánh đã được làm tròn số.

(3): Tổng số có thể sai khác do làm tròn số.

Bảng 2: Sản lượng thịt đỏ qua kiểm duyệt của chính quyền liên bang (1)

LoạiSản lượng (triệu pound)So sánh tháng 5/08 vớiTừ tháng 1-Tháng 5 (2)
Tháng 5/07Tháng 4/08Tháng 5/08Tháng 5/07Tháng 4/08Sản lượng 2007Sản lượng 2008So sánh (%)
Thịt bò 2,257.22,224.52,351.310410610,389.810,856.2104
Thịt bê 12.111.711.2939662.955.789
Thịt lợn 1,749.32,000.51,801.6103908,801.39,782.1111
Thịt cừu và cừu non 14.914.614.4979876.673.195
Tổng (3)4,033.54,251.34,178.51049819,330.520,767.2107

* Ghi chú:

(1): Số liệu dựa trên trọng lượng hàng được đóng gói và xuất ra của các nông trại.

(2): Tổng sản lượng cộng dồn qua các tháng và số liệu so sánh đã được làm tròn số.

(3): Tổng số có thể sai khác do làm tròn số.
Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ