Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quy chế quản lý nhập khẩu mặt hàng thịt và các sản phẩm thịt vào thị trường Hoa Kỳ
23 | 06 | 2008
APHIS hạn chế nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt từ các nước đã xẩy ra các loại bệnh được liệt kê ví dụ bệnh bò điên, bệnh lở mồm long móng chẳng hạn. APHIS cũng hạn chế nhập khẩu từ những nước tuy không có bệnh nhưng (1) đã nhập khẩu và sử dụng các sản phẩm động vật từ những nước có bệnh; (2) có qui định không chặt chẽ như quy định của Hoa Kỳ về nhập khẩu thịt hoặc động vật sống có tiềm năng lây nhiễm bệnh; hoặc (3) tiếp giáp với những nước có bệnh.
Hạn chế và qui định của Cơ quan kiểm dịch động thực vật (APHIS)

APHIS hạn chế nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt từ các nước đã xẩy ra các loại bệnh được liệt kê ví dụ bệnh bò điên, bệnh lở mồm long móng chẳng hạn. APHIS cũng hạn chế nhập khẩu từ những nước tuy không có bệnh nhưng (1) đã nhập khẩu và sử dụng các sản phẩm động vật từ những nước có bệnh; (2) có qui định không chặt chẽ như quy định của Hoa Kỳ về nhập khẩu thịt hoặc động vật sống có tiềm năng lây nhiễm bệnh; hoặc (3) tiếp giáp với những nước có bệnh.

Những hạn chế và qui định của APHIS liên quan đến nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt vào Hoa Kỳ rất nhiều và rất phức tạp. Dưới đây là một vài ví dụ về những hạn chế và qui định đó:

Ví dụ 1: Các lô hàng có xuất xứ từ những nước không có bệnh nhưng không được chuyển tải qua nước có bệnh cũng bị hạn chế nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Trong trường hợp này các côngtenơ đựng hàng phải được kẹp chì tại nước xuất xứ. Kẹp chì phải được APHIS chấp nhận và phải có số. Số kẹp chì phải được ghi trên giấy chứng nhận kiểm nghiệm do nước xuất khẩu cấp. Côngtenơ không được mở trước khi đến cảng Hoa Kỳ. APHIS sẽ kiểm tra không những chỉ hàng hoá mà còn cả kẹp chì và giấy chứng nhận để đảm bảo hàng không bị nhiễm bệnh khi chuyển tải qua nước có bệnh.

Ví dụ 2: Nhập khẩu thịt đã qua xử lý có xuất xứ từ nước có bệnh lở mồm long móng phải đáp ứng các điều kiện (1) tất cả xương phải được lọc bỏ ở nước xuất xứ; (2) thịt phải được giữ trong điều kiện không đong lạnh, tươi trong thời gian ít nhất 3 ngày sau khi giết mổ; và (3) thịt phải được xử lý kỹ và sấy khô hoàn toàn sao cho có thể lưu kho và vận chuyển không cần thiết bị làm lạnh. Nếu nhân viên kiểm định tại cảng đến thấy hàng vi phạm tỷ lệ nước protein qui định đối với thịt đã qua xử lý thì hàng sẽ phải được kiểm nghiệm bởi APHIS và lô hàng sẽ bị giữ lại chờ kết quả kiểm nghiệm.

Ví dụ 3: Nhập khẩu thịt động vật nhai lại, hoặc thịt lợn tươi, đong lạnh từ những nước không bị bệnh lở mồm long móng nhưng có những quy định không chặt chẽ bằng những qui định của Hoa Kỳ về nhập khẩu và sử dụng các sản phẩm từ những nước có bệnh được đưa vào diện hạn chế đặc biệt. Ở những nước bị đưa vào diện hạn chế này, chỉ những cơ sở đã được kiểm nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn của Luật kiểm nghiệm thịt liên bang của Hoa Kỳ mới được cung cấp thịt và sản phẩm thịt chưa nấu để xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Những sản phẩm này phải có giấy chứng nhận kiểm nghiệm thịt được Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ phê chuẩn và một số loai giấy chứng nhận khác nữa.

Ngoài ra, một số nước cụ thể còn bị hạn chế đối với một số sản phẩm cụ thể.

APHIS kiểm soát việc tuân thủ các qui định về nhập khẩu chủ yếu thông qua giấy chứng nhận sản phẩm do các cơ sở thú y có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp. Trong một số trường hợp cần phải có giấy phép nhập khẩu chuyến.

Yêu cầu của Cơ quan kiểm nghiệm an toàn thịt (FSIS)

Luật liên bang về kiểm nghiệm thịt và Luật kiểm nghiệm các sản phẩm gia cầm đòi hỏi các nước xuất khẩu thịt và gia cầm, và các sản phẩm này vào Hoa Kỳ. FSIS sẽ kiểm tra các hệ thống kiểm nghiệm ở nước ngoài để đảm bảo chắc chắn những hệ thống này tương đương với hệ thống kiểm nghiệm ở Hoa Kỳ. Chỉ những nước được FSIS cấp quyền được xuất khẩu thịt vào Hoa Kỳ mới có thể xuất khẩu vào nước này.

Bộ chứng từ giao hàng thịt và gia cầm phải có giấy chứng nhận kiểm nghiệm của cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Giấy chứng nhận này phải nêu rõ nước xuất xứ và cơ sở đóng gói, nơi đến, ký mã hiệu giao hàng, và số lượng. Giấy chứng nhận kiểm nghiệm phải chứng nhận hàng đã được kiểm nghiệm xác nhận hàng đã được kiểm nghiệm trước và sau khi giết mổ; hàng tươi, không bị mất chất, và xếp loại đúng qui định; và phù hợp với các qui định của Hoa Kỳ.

Kiểm nghiệm tại cảng đến

Tại cảng đến, nhà nhập khẩu phải xuất trình cho nhân viên giám định APHIS giấy chứng nhận thú y do nước xuất khẩu cấp cho tất cả các lô hàng thịt và các sản phẩm thịt có nguồn gốc từ gia súc, cừu, lợn, dê và ngựa. APHIS giám định mọi lô hàng để xác nhận phù hợp với các qui định về nhập khẩu.

Sau khi APHIS giám định xong, FSIS sẽ giám định tiếp bằng cách lấy mẫu. FSIS có thể kiểm tra xem hàng có bị hư hại trong quá trình vận chuyển hay không, nội dung nhãn có đúng và có tuân thủ qui định hay không, tình trạng chung của hàng hoá, và hàng có được chứng nhận qui định hay không. FSIS cũng có thể kiểm tra trọng lượng tịnh có chính xác hay không và tình trạng chung của côngtennơ; và phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm. Đôi khi FSIS còn kiểm tra xem chủng loại hàng thực tế có đúng với tờ khai hay không. Nội dung và qui mô kiểm nghiệm thực tế căn cứ vào bản chất của hàng hoá và lịch sử giao hàng của cơ sở đóng gói và nước xuất xứ.

Hàng sẽ không được thông quan cho đến khi cả APHIS và FSIS giám định xong và cho phép nhập khẩu. Hàng không đủ điều kiện nhập khẩu sẽ phải tái xuất hoặc tiêu huỷ. Trong một số trường hợp, hàng có thể được phép chuyển thành thực phẩm cho động vật. Một khi hàng đã bị từ chối nhập khẩu thì các lô hàng sau cùng loại của cùng cơ sở, và đôi khi tất cả các lô hàng thịt từ nước đó sẽ bị kiểm tra và kiểm nghiệm kỹ lưỡng hơn.

Thẩm quyền của FDA và Cơ quan quản lý động vật hoang dã và thuỷ sản

Các sản phẩm từ thịt có nguồn gốc khác (kể cả nhưng không giới hạn trong các loài động vật hoang dã) muốn nhập khẩu vào Hoa Kỳ phải tuân theo các quy định của APHIS và các quy định của Luật Liên bang về Thực phẩm, Dược phẩm, và Mỹ phẩm do FDA và Cơ quan quản lý động vật hoang dã và thuỷ sản thực thi.
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường