Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự kiến cả năm xuất khẩu hồ tiêu sẽ đạt 290 triệu USD
22 | 07 | 2008
Dự kiến cả năm xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sẽ đạt 290 triệu USD so với 210 triệu USD trong năm trước. Các doanh nghiệp đang chủ động dự trữ cho thời gian giáp vụ.
Theo dự báo của Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu hồ tiêu từ nay đến cuối năm sẽ ở thế giằng co cao thấp tuỳ thuộc vào kết quả thu hoạch ở Indonêsia, Malaysia trong tháng 7,8 và ở Braxin, Sri Lanka tháng 11,12.
2 nước dẫn đầu sản lượng hồ tiêu thế giới đã thu hoạch xong, Việt Nam với 85.000- 87.000 tấn; Ấn Độ với 50.000 tấn, tương đương năm trước.

Đến nay Việt Nam đã xuất khẩu 47.000 tấn, có 5.000 tấn tiêu trắng, đạt kim ngạch 166 triệu USD, tăng 7% về lượng và 25% giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Riêng trong 10 ngày đầu tháng 7 xuất khẩu 3274 tấn (có 199 tấn tiêu trắng) thu được 10,3 triệu USD. Giá tiêu đen giữ ở mức khá là 3.350 USD/tấn.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường