Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quảng Ngãi: Nuôi tôm thẻ chân trắng trong hồ lót bạt
06 | 08 | 2008
Năm 2003, Quảng Ngãi bắt đầu nuôi tôm thẻ chân trắng, diện tích 45ha. Cho đến thời điểm này, toàn tỉnh có 461 ha nuôi tôm thẻ chân trắng, trong đó khoảng 200 ha nuôi trên cát và 261 ha nuôi vùng triều.
Năng suất trung bình đạt 10 tấn/ha/vụ. Với ưu điểm của tôm thẻ chân trắng là thời gian nuôi ngắn, quay vòng nhanh, thị trường tiêu thụ rất tốt. Thế giới đang thiên về sử dụng loại tôm này. Tôm thẻ chân trắng đang mang lại những hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi tôm. Diện tích nuôi tôm sú của tỉnh đến nay chỉ còn 290 ha và nuôi theo hình thức bán thâm canh, năng suất rất thấp (1,5-2 tấn/ha).

Năm 2003 huyện Bình Sơn được UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ xây dựng dự án nuôi tôm chuyên canh đồng Đá Bia. Đồng Đá Bia (thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh) là vùng đất hoang và lúa 1 vụ năng suất thấp. Năm 2004, dự án nuôi tôm đồng Đá Bia được giao cho HTX Dịch vụ và Nuôi trồng thuỷ sản Bình Chánh làm chủ đầu tư. Năm 2005 HTX này triển khai nuôi thí điểm 2,5 ha tôm sú, kết quả không đạt như mong đợi. Năm 2006, Trung tâm Khuyến ngư Quảng Ngãi hỗ trợ xây dựng mô hình 1 ha nuôi tôm thẻ chân trắng, trong đó có lót bạt chống thấm trên diện tích 4.200m2. Nhưng do triển khai chậm, ao nuôi mới đào và mới cải tạo, môi trường đáy ao chưa tốt, chất hữu cơ và độ phèn còn cao, các xã viên nuôi tôm chưa có kinh nghiệm nên mô hình cũng không đạt. Năm 2007, diện tích ao nuôi được đưa vào sử dụng 12,12 ha. Trong đó 6,2 ha nuôi tôm sú vùng triều chỉ đạt sản lượng 1.800kg, năng suất 290 kg/ha; tôm thẻ chân trắng nuôi ao đất vùng triều 1,3 ha đạt 5.800 kg, năng suất 4,46 tấn/ha; tôm thẻ chân trắng nuôi lót bạt chống thấm 4,62 ha đạt sản lượng 46,4 tấn, năng suất 10,4 tấn/ha. Cũng trong năm 2007, Trung tâm Khuyến ngư Quảng Ngãi tiếp tục đầu tư xây dựng mô hình nuôi tôm tôm thẻ chân trắng trong hồ lót bạt tại đồng Đá Bia trên diện tích 4.200m2 cho hộ anh Đoàn Văn Hà. Kết quả sau gần 3 tháng nuôi, tỷ lệ sống đạt cao, cỡ tôm thu hoạch trung bình 88 con/kg, sản lượng đạt 4,1 tấn, năng suất đạt 9,76 tấn/ha. Ngoài diện tích thực hiện theo mô hình, anh Hà áp dụng theo mô hình cho 3 hồ nuôi khác. Tổng diện tích mặt nước của 4 hồ là 14.108 m2, sản lượng tôm thu được là 19 tấn (năng suất 13,47 tấn/ha/vụ), lãi trên 190 triệu đồng.

Năm 2008 thắng đậm tôm thẻ chân trắng

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ nhiệm HTX Dịch vụ và Nuôi trồng thuỷ sản Bình Chánh cho biết, từ kết quả mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong hồ lót bạt năm 2007, năm 2008 này 12 xã viên của HTX đã nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng Đá Bia khoảng 15 ha. Nhiều hộ xã viên đã trúng đậm mùa tôm. Anh Nguyễn Phú Quang nuôi 1,8 ha thu được 10 tấn, lãi trên 100 triệu đồng. Anh Nguyễn Xuân Thanh, nuôi 3.500 m2 thu 3,5 tấn, lãi trên 35 triệu đồng, đặc biệt có anh Nguyễn Hữu Mật mới nuôi vụ tôm đầu tiên 3.000 m2 thu 3,5 tấn cũng đã có lãi trên 35 triệu đồng...

Vụ 1 năm 2008 này, anh Đoàn Văn Hà tiếp tục nuôi 4 hồ, tổng diện tích mặt nước là 14.108 m2. Anh Hà vừa thu hoạch 2 hồ (7.600 m2), sản lượng tôm thu được 8,06 tấn, giá bán từ 47.100 - 48.500 đồng/kg, tổng thu 385,086 triệu đồng, trừ chi phí 185,150 triệu đồng (giống tôm 31,15 triệu đồng, thức ăn 154 triệu), thu nhập 200 triệu đồng.

Ông Phù Trung Anh - Phó phòng NN - PTNT Bình Sơn cho biết, vụ 1 vừa qua toàn huyện nuôi 146,5 ha tôm, trong đó có 131,5 ha tôm sú và 15 ha tôm thẻ chân trắng. Nay dân đang thả tôm vụ 2 (bắt đầu thả tôm giống từ tháng 7) diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tăng lên đến 36 ha. Cho đến nay chưa thấy có dịch bệnh trên tôm thẻ chân trắng. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo phát triển diện tích nuôi đối tượng này một cách chặt chẽ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do kỹ thuật, quản lý giống, chất lượng nuôi… gây ra.
Nguồn: nongnghiep.vn
Báo cáo phân tích thị trường