Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trà Vinh: Gần 24% diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại
05 | 02 | 2013
Ở vùng ngập mặn ven biển thuộc 4 huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và Châu Thành (Trà Vinh) hiện có trên 200 hộ thả nuôi gần 76 triệu con tôm thẻ chân trắng trên diện tích gần 152 ha. Tuy mới vào vụ nuôi nhưng đã có 36 ha bị thiệt hại (24%), với lượng giống thả nuôi hơn 18 triệu con giống. Tôm nuôi bị chết đa phần do nhiễm bệnh đốm trắng. Đây là loại bệnh không có thuốc đặc trị và tôm chết thường ở giai đoạn 25 - 40 ngày tuổi đã gây thiệt hại nặng người nuôi.

Ở vùng đất này, tôm thẻ chân trắng là đối tượng nuôi mới. Đa phần các hộ nuôi tôm ở vùng ngập mặn ven biển Trà Vinh không nắm vững quy trình, kỹ thuật nuôi… Nguồn tôm giống phụ thuộc ngoài tỉnh nên chất lượng con giống rất khó quản lý. Do vụ tôm sú năm 2012 phần lớn hộ dân bị thiệt hại nên nhiều hộ nuôi đã chuyển một phần diện tích nuôi tôm sú theo hình thức thâm canh, bán thâm canh sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Chỉ tính riêng huyện Cầu Ngang, trong số 4.980 ha nuôi tôm sú trước đây, có hơn 2.000 ha có kế hoạch chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng, tập trung ở khu vực vùng mặn thuộc các xã: Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây và một phần ở các xã: Thạnh Hòa Sơn, Long Sơn, Thuận Hòa và Mỹ Hòa.


Đa dạng hoá đối tượng nuôi ở vùng ngập mặn, ven biển tỉnh Trà Vinh là một chủ trương đúng. Tuy vậy, việc mở rộng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng một cách “ồ ạt” như tại Trà Vinh cần thận trọng bởi cơ sở hạ tầng, trình độ người nuôi còn nhiều hạn chế, trong khi đó loài thuỷ sản này có nhiều yếu điểm kể cả trong quá trình nuôi và tiêu thụ sản phẩm./.

Huy Hoàng
 Báo cáo phân tích thị trường