Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Object reference not set to an instance of an object.SELECT An_Pham.NHOM_AN_PHAM, Max(An_Pham.ACTIVE) AS ACTIVE, Max(An_Pham.SAP_XEP) AS SAP_XEP FROM An_Pham WHERE (((An_Pham.ACTIVE)=1)) GROUP BY An_Pham.NHOM_AN_PHAM ORDER BY Max(An_Pham.SAP_XEP)
Máy chủ đang bận xin nhấn F5 để tải lại

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Nhóm Báo Cáo
Báo Cáo Khác