Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2014 và triển vọng 2015


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM NĂM 2014 VÀ TRIỂN VỌNG 2015
 

AGROINFO trân trọng xin giới thiệu đến Quý độc giả “Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015”.

Báo cáo đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật về thị trường lúa gạo trong nước, thế giới năm 2014 và triển vọng thị trường năm 2015.

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
• Tình hình sản xuất gạo của Việt Nam và thế giớinăm 2014
• Biến động giá cả thị trường gạo trong nước và quốc tếnăm 2014
• Thương mại gạo thế giới và Việt Nam năm 2014
• Cân đối cung cầu gạo Việt Nam và thế giới năm 2014
• Triển vọng năm 2015: Giá gạo, cung cầu và các thị trường xuất khẩu gạo triển vọng

Đặc biệt báo cáo sẽ tập trung phân tích các kênh giao dịch trên thị trường thế giới, những định hướng, chiến lược, chính sách của các nước, nhóm nước có ảnh hưởng lớn cũng như những cơ hội, thách thức đặt ra với ngành hàng gạo trong thời gian tới.  Ngoài ra, báo cáo cũng cung cấp các kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất về quy mô, thị hiếu thị trường gạo nội địa trong năm 2014 và xu hướng.

Báo cáo sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 
Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 19/12/2014

- Số trang: 60 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
(chưa bao gồm VAT)

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Đinh Bào Linh - info@agro.gov.vn/ banhang_agro@yahoo.com


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục:

PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI NĂM 2014
1. Cung lúa gạo thế giới năm 2014
2. Tiêu thụ và tồn kho gạo thế giới
3. Thương mại gạo thế giới
3.1. Xuất khẩu gạo của các nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới
3.2. Nhập khẩu gạo của một số nước nhập khẩu gạo chính thế giới
4. Giá gạo trên thị trường thế giới năm 2014
5. Các kênh phân phối và giao dịch quốc tế
 

PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM
1. Nguồn cung lúa gạo của Việt Nam
1.1. Tình hình sản xuất lúa của Việt Nam
1.2. Hoạt động bảo quản, chế biến gạo
2. Thị trường trong nước năm 2014
3. Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2014
3.1. Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo
3.2. Thị trường xuất khẩu gạo
   3.3. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam năm 2014
 

PHẦN 3. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO
1. Triển vọng thị trường lúa gạo thế giới 2015
1.1. Nguồn cung gạo
1.2. Tiêu thụ gạo
1.3. Tồn kho gạo
1.4. Thương mại gạo
1.5. Giá gạo thế giới
1.6. Chiến lược của các nước xuất và nhập khẩu gạo trên thế giới
2. Triển vọng thị trường lúa gạo của Việt Nam năm 2015
2.1. Triển vọng chung
2.2. Cơ hội và thách thức
 

PHẦN 4. PHỤ LỤC
 

DANH MỤC HÌNH
Hình 1-1. Sản xuất gạo của thế giới qua các năm (2010-2014)
Hình 1-2: Diện tích và sản lượng lúa thế giới qua các năm (2005-2014)
Hình 1-3. Tiêu dùng và tồn kho gạo của thế giới
Hình 1-4: Tiêu dùng gạo của các nước qua các năm (triệu tấn)
Hình 1-5. Xuất khẩu gạo thế giới, 2010-2014
Hình 1-4. Nhập khẩu gạo thế giới, 2010-2014
Hình 1-7. Các nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2010-2014
Hình 1-8: Giá một số loại gạo trên thế giới 2013-2014
Hình 1-9: Sơ đồ kênh giao dịch gạo quốc tế đầy đủ nhất
Hình 2-1. Sản xuất gạo của Việt  Nam qua các năm (1989-2013)
Hình 2-2: Tỷ lệ hộ trồng lúa theo quy mô
Hình 2-3: So sánh giá thành sản xuất lúa của Việt Nam và thế giới (quy đổi ra đ/kg)
Hình 2-4: Cơ cấu giá thành sản xuất lúa của VN so các nước trên thế giới (USD/ha)
Hình 2-5: Thị hiếu của người tiêu dùng đối với các đặc tính của gạo
Hình 2-6: Tỷ lệ các loại gạo được tiêu thụ tại Hà Nội
Hình 2-7: Tỷ lệ các loại gạo được tiêu thụ tại Tp Hồ Chí Minh
Hình 2-8. Giá gạo thu mua của thương lái năm 2013-2014 (đ/kg)
Hình 2-9. Giá gạo bán lẻ trong nước các tháng năm 2013, 2014
Hình 2-10. Xuất khẩu gạo Việt Nam qua các tháng năm 2013-2014
Hình 2-11. Thay đổi trong cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2013-2014
Hình 2-7. Giá gạo xuất khẩu trung bình của Việt Nam theo tháng, 01/2013-12/2014

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1-1. Tỷ trọng của các nước trong sản xuất gạo của thế giới (%)
Bảng 1-2. Chỉ số giá gạo của FAO đối với một số loại gạo chính (giai đoạn 2002-2004=100)
Bảng 3-1. Dự báo cung cầu gạo thế giới niên vụ 2014/2015
Bảng 3-2. Dự báo thương mại gạo thế giới và một số nước niên vụ 2014/2015
Bảng 3-3: Đặc điểm khoảng cách địa lý, mức độ tập trung và hàng rào thuế quan đối với gạo NK trên thế giới
Bảng 3-4. So sánh mức thuế NK đối với gạo VN và mức thuế NK trung bình tại một số thị trường chính
Bảng 4-1. Thương mại lúa gạo thế giới
Bảng 4-2. Xuất khẩu gạo của Việt Nam qua các tháng năm 2013-2014
Bảng 4-3. So sánh giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan
Bảng 4-4. Giá gạo trong nước (thương lái thu mua: VNĐ/kg)
Bảng 4-5. Giá gạo trong nước (bán lẻ: VNĐ/kg)


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác