Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013


BÁO CÁO NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
 

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO), xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.
Thưa quý độc giả, AGROINFO xin giới thiệu đến Qúy độc giả “Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013”.
 

Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lúa gạo trong nước, thế giới 6 tháng đầu năm 2013. 


• Tình hình sản xuất gạo của Việt Nam và thế giới
• Biến động giá cả thị trường gạo trong nước và quốc tế
• Thương mại gạo thế giới 6 tháng đầu năm 2013
• Xuất khẩu gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013
• Bảng cân đối cung cầu gạo Việt Nam và thế giới 2013
• Triển vọng 6 tháng cuối năm 2013: Giá gạo, cung cầu và các thị trường xuất khẩu gạo triển vọng


Báo cáo ngành hàng lúa gạo Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 

Trân trọng

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 14/06/2013

- Số trang: 57 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt:


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Đỗ Văn Hảo - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục:
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI
1. Cung lúa gạo thế giới 2013
2. Tiêu thụ và dự trữ gạo thế giới 2013
3. Thương mại gạo thế giới 2013
3.1 Xuất khẩu gạo của các nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới
3.2 Nhập khẩu gạo của một số nước nhập khẩu gạo chính thế giới
4. Giá gạo trên thị trường thế giới 6 tháng đầu năm 2013
 
PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM
1. Sản lượng lúa gạo Việt Nam 2013
1.1 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa
1.2 Sản lượng gạo
2. Thương mại gạo trong nước năm 2013
3. Xuất khẩu gạo Việt Nam 5 tháng đầu năm 2013
3.1 Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo
3.2 Thị trường xuất khẩu gạo
4. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013
 
PHẦN 3: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO
1. Triển vọng thị trường lúa gạo thế giới 2013
2. Triển vọng thị trường lúa gạo Việt Nam 2013
3. Triển vọng giá gạo 6 tháng cuối năm 2013
SỐ LIỆU VIỆT NAM
SỐ LIỆU DỰ BÁO
PHỤ LỤC: Chính sách ban hành điều tiết thị trường lúa gạo năm 2013
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa/gạo, xuất khẩu, tiêu dùng và dự trữ gạo thế giới, 1986-2013
Bảng 2: Sản lượng gạo một số nước trên thế giới, 2008-2013
Bảng 3: Tiêu dùng gạo một số nước trên thế giới, 2008-2013
Bảng 4: Dự trữ gạo cuối kỳ của một số nước trên thế giới, 2008-2013
Bảng 5: Xuất khẩu gạo một số nước trên thế giới, 2008-2013
Bảng 6: Nhập khẩu gạo một số nước trên thế giới, 2008-2013
Bảng 7: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan (5%, 10%, 15%, 25% tấm, 100%B và gạo đồ 100% Thái Lan), 01/2011-6/2013
Bảng 8: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa Việt Nam, 2000-2013
Bảng 9: Sản lượng gạo Việt Nam, 2000-2013
Bảng 10: Giá bán lẻ thuốc sâu Bassa tại một số địa phương, 01/2011-6/2013
Bảng 11: Giá bán lẻ các loại phân tại Đồng Nai, 01/2011-6/2013
Bảng 12: Giá lúa tẻ thường tại một số địa phương, 01/2011-6/2013
Bảng 13: Giá gạo tẻ thường bán lẻ tại một số địa phương, 01/2011-6/2013
Bảng 14: Giá gạo nguyên liệu bán buôn tại một số địa phương, 01/2011-6/2013
Bảng 15: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam, 01/2011-5/2013
Bảng 16: Cơ cấu xuất khẩu các loại gạo của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2013
Bảng 17: Cơ cấu xuất khẩu gạo Việt Nam sang các khu vực 5 tháng đầu năm 2013
Bảng 18: Giá gạo 5% tấm và 25% tấm xuất khẩu của Việt Nam, 01/2010-6/2013
Bảng 19: Cung, cầu gạo thế giới, 2013/14-2018/19
Bảng 20: Cung, cầu gạo của Mỹ, 2013/14-2018/19
Bảng 21: Cung, cầu gạo của Brazil, 2013/14-2018/19
Bảng 22: Cung, cầu gạo của Trung Quốc, 2013/14-2018/19
Bảng 23: Cung, cầu gạo của Ấn Độ, 2013/14-2018/19
Bảng 24: Cung, cầu gạo của Irắc, 2013/14-2018/19
Bảng 25: Cung, cầu gạo của Malaysia, 2013/14-2018/19
Bảng 26: Cung, cầu gạo của Pakistan, 2013/14-2018/19
Bảng 27: Cung, cầu gạo của Philippines, 2013/14-2018/19
Bảng 28: Cung, cầu gạo của Thái Lan, 2013/14-2018/19
Bảng 29: Cung, cầu gạo của Việt Nam, 2013/14-2018/19
Bảng 30: Cung, cầu gạo của Nam Phi, 2013/14-2018/19
Bảng 31: Tiêu dùng gạo bình quân đầu người của một số nước, 2013/14-2018/19

 

DANH MỤC BIỂU
Biểu 1: Dự báo cung cầu gạo thế giới năm 2013
Biểu 2: Dự báo cung cầu gạo Việt Nam năm 2013

 

DANH MỤC ĐỒ THỊ
Đồ thị 1: Diện tích, năng suất lúa thế giới, 2003-2013
Đồ thị 2: Sản lượng gạo thế giới, 2003-2013
Đồ thị 3: Sản lượng gạo của một số nước sản xuất lúa gạo lớn trên thế giới, 2010-2013
Đồ thị 4: Tiêu dùng và dự trữ gạo thế giới, 2003-2013
Đồ thị 5: Cung, cầu gạo thế giới, 2010-2013
Đồ thị 6: Xuất khẩu gạo thế giới, 2007-2013
Đồ thị 7: Các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2010-2013
Đồ thị 8: Nhập khẩu gạo thế giới, 2007-2013
Đồ thị 9: Các quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, 2010-2013
Đồ thị 10: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan theo tháng, 01/2010-6/2013
Đồ thị 11: Diện tích, sản lượng lúa Việt Nam, 2003-2013
Đồ thị 12: Năng suất lúa Việt Nam, 2003-2013
Đồ thị 13: Sản lượng gạo Việt Nam, 2003-2013
Đồ thị 14: Giá lúa tẻ thường, gạo tẻ thường tại Cần Thơ theo tháng, 01/2010-6/2013
Đồ thị 15: Giá gạo nguyên liêu bán buôn tại một số địa phương theo tháng, 01/2010-6/2013
Đồ thị 16: Xuất khẩu gạo Việt Nam, 01/2010-5/2013
Đồ thị 17: Xuất khẩu gạo của Việt Nam theo chủng loại 5 tháng đầu năm 2013
Đồ thị 18: Xuất khẩu gạo của Việt Nam theo thị trường 5 tháng đầu năm 2013
Đồ thị 19: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam theo tháng, 01/2010-6/2013
Đồ thị 20: So sánh giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan theo tháng, 01/2010-6/2013
Đồ thị 21: Dự báo giá gạo tẻ thường tại một số thị trường trong nước năm 2013 
Đồ thị 22: Dự báo giá gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2013


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác