Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Philippin muốn giảm nhập khẩu cá tra, basa
02 | 12 | 2008
Công ty Vitarich, Philippin đã kiến nghị Thứ trưởng Nông nghiệp Arthur Yap giảm nhập khẩu cá tra, basa từ Châu Á để thị trường tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước.
Sản lượng trong nước thấp nên mỗi tháng nước này phải nhập 20-40 tấn cá pangasius từ các nước Châu Á.
Các công ty ở Thái Lan đang yêu cầu Philippin cung cấp cá pangasius và mới đây đã đến thăm và kiểm tra nhà máy Vitarich ở Marilao.
Dự đoán kinh doanh sẽ phát triển, Vitarich có một trại giống và hợp đồng với 20 hộ nuôi. Tuần trước, công ty đã cử đại diện đến Cotabato và General Santos City để gặp gỡ các nhà thầu tiềm năng.
Theo cơ chế hợp đồng Vitarich, công ty cung cấp cá giống, thức ăn và đào tạo kỹ thuật cho người nuôi và nông dân phải bản sản phẩm lại cho Vitarich. Trung bình mỗi đầm nuôi 200ha có thể nuôi được 2.000 con cá trong 6 tháng, thu về 500.000 PHP (10.000 USD)/ha với giá thị trường. Kế hoạch này có vẻ thu hút sự quan tâm của người nuôi cá rôphi và các lĩnh vực thuỷ sản khác.
Cục Nghề cá và Nguồn lợi thuỷ sản (BFAR) cho biết, sự cạnh tranh giữa cá pangasius và cá nheo Châu Phi (hito) sẽ không phải là vấn đề đáng lo do có sự khác biệt lớn về giá.
Trong khi giá cá pangasius là 180-200 PHP(USD 3,65-4,05USD)/kg, cá nheo Châu Phi chỉ đạt 80-100PHP (1,62-2,03 USD)/kg.


Nguồn: vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường