Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mexico: Xuất khẩu cà phê tháng 1 giảm 36%
12 | 02 | 2009
Bộ Nông nghiệp Mexico cho biết, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 1 năm nay – tháng thứ 4 của niên vụ 2008/09, đạt 144.588 bao loại 60kg, giảm 36% so với 224.458 bao cùng tháng năm ngoái.

Trong khi đó, tính từ đầu niên vụ tới nay (từ tháng 10/08 đến tháng 1/09), xuất khẩu cà phê của Mexico đạt 486.747 bao, giảm 28% so với 673.930 boa cùng kỳ niên vụ trước.

Trong niên vụ 2007/08, Mexico đã xuất khẩu 2.555.366 bao cà phê, giảm 12% so với 2.893.351 bao niên vụ 2006/07.

Vụ mùa cà phê của Mexico thường kéo dài từ tháng 10 năm nay tới tháng 9 năm sau.



Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường