Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mua tôm nguyên liệu cao hơn giá xuất khẩu
13 | 02 | 2009
Các nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu ở Cà Mau thiếu tôm nguyên liệu, phải mua tôm nguyên liệu cao hơn giá bán xuất khẩu đến 10% để có hàng xuất theo hợp đồng.

Hiện nay, các nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu ở Cà Mau thiếu tôm nguyên liệu để sản xuất nên đành phải mua tôm nguyên liệu cao hơn giá bán xuất khẩu đến 10% để có hàng xuất theo hợp đồng.

Theo kế hoạch năm 2009, Cà Mau phấn đấu xuất khẩu tôm trị giá 665 triệu USD. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết xuất khẩu tôm tỉnh này đang gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu và cả thị trường.

Hiện nay, 32 doanh nghiệp chế biến tôm xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Cà Mau chỉ hoạt động đạt công suất 30%, công nhân làm việc nghỉ luân phiên.

Trong tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu tôm chỉ đạt 20 triệu đô la Mỹ, bằng 30% so với tháng 12-2008 và bằng phân nửa so với cùng kỳ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết nguyên nhân tôm nguyên liệu thiếu là do thức ăn, thuốc thú y tăng cao (hiện tại giá thức ăn tôm sú 24.000 đồng/kg, tôm thẻ chân trắng 19.000 đồng/kg), dẫn đến giá thành và giá bán ngang nhau, nhiều hộ nông dân nuôi tôm sú bị lỗ, treo đầm không nuôi tôm sú, chuyển sang nuôi cua, cá…Nguồn: TBKTSG
Báo cáo phân tích thị trường