Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đến năm 2020: Phấn đấu đạt 39-41 triệu tấn thóc/năm
23 | 02 | 2009
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, vừa có tờ trình Chính phủ về Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu đề ra là duy trì diện tích trồng lúa tối thiểu 3,5 triệu ha đến năm 2020, đảm bảo tổng sản lượng đạt 39-41 triệu tấn thóc/năm.

Mục tiêu của Đề án là chấm dứt tình trạng thiếu đói lương thực vào năm 2012; nâng cao mức độ an ninh lương thực cho các nhóm có nguy cơ thiếu lương thực; cải thiện tình trạng dinh dưỡng…

Được biết, hiện dù là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới, song đến năm 2007, cả nước vẫn còn 6,7% hộ thiếu đói, trong đó địa bàn nông thôn có tỷ lệ là 8,7% và hiện vẫn còn khoảng 1 triệu đồng bào miền núi cao vẫn thiếu gạo thường xuyên phải ăn ngô, sắn thay cơm.

Cũng liên quan đến vấn đề an ninh lương thực, được biết, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam sẽ đầu tư xây dựng hệ thống kho chứa với tổng sức chứa khoảng 1,5 triệu tấn lúa gạo trên địa bàn TP Cần Thơ để phục vụ nhu cầu dự trữ lương thực...Nguồn: www.cpv.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường