Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hồng Kông nhập khẩu trở lại gia cầm chế biến từ Thái Lan
27 | 03 | 2009
Trung tâm An toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS) vừa công bố về quyết định cho phép nhập khẩu trở lại gia cầm và các sản phẩm gia cầm chế biến từ 6 khu vực hành chính của Thái Lan, chủ yếu là khu vực phía Tây và trung tâm, quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

CFS tạm dừng nhập khẩu gia cầm chế biến từ Thái Lan sau khi dịch cúm gia cầm tại Thái Lan được công bố có liên quan đến chủng virus H5N1 tháng 11/2008.

CFS đã bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm chế biến từ Thái Lan tháng 1/2009 (ngoài trừ khu vực quản lý hành chính số 6) trong khi tiếp tục giám sát tình hình tại khu vực số 6 này.
Theo người phát ngôn CFS, xem xét các biện pháp mà Thái Lan thực hiện và kết quả thực tế cho thấy không có vụ nhiễn cúm gia cầm nào được phát triện tại nước này trong thời gian qua. Do đó CFS quyết định chp phép nhập khẩu trở lại từ toàn bộ Thái Lan.Nguồn: vinanet.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường