Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin giá ngày 15/5/2009: Diễn biến giá thịt gà ta làm sẵn trên thị trường
15 | 05 | 2009
Thịt gà ta làm sẵn vẫn giữ ở mức giá cao trên thị trường, hiện giá ngày 11/5/2009 ở mức 90.000đ/kg tại Hà Nội và Lâm Đồng; 95.000đ/kg tại An Giang.Nguồn: www.agro.gov.vn

Trong khoảng thời gian từ 1/9/2008 đến nay, mức giá đáy được tính tại ngày 10/11/2008 là 80.000đ/kg trên cả hai thị trường An Giang và Hà Nội; vẫn giữ mức giá 90.000đ/kg tại Lâm Đồng. Mức giá đỉnh ngày 2/2/2009 là 115.000đ/kg tại An Giang; 95.000đ/kg tại Hà Nội và Lâm Đồng.

Như vậy, so với mức giá đáy giá hiện nay tăng 19% tại An Giang, 13% tại Hà Nội; so với mức giá đỉnh giá hiện nay giảm 17% tại An Giang, cùng giảm 5% tại Lâm Đồng và Hà Nội.

Để biết thêm thông tin xin mời truy cập:
http://www.agro.gov.vn/news/intro_data.aspx

hoặc liên hệ:
Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
Số 6 - Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: (84.4) 9725153
Fax: 844.9726949
Email: banhang_agro@yahoo.comAn Thu Hằng - AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường