Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Không giao chỉ tiêu xuất khẩu gạo cho các tỉnh
16 | 06 | 2009
Thủ tướng chỉ đạo: Không để tồn đọng gạo hàng hóa, bảo đảm giá có lời cho người trồng lúa...

Ngày 15-6, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Thủ tướng về hoạt động sản xuất, kinh doanh lương thực. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ NN-PTNT và Hiệp hội Lương thực VN bàn với các tỉnh có sản lượng lúa hàng hóa lớn để bổ sung cán bộ có thẩm quyền của tỉnh tham gia tổ điều hành xuất khẩu gạo của Chính phủ; tăng cường giao ban điều hành sản xuất, tiêu thụ lúa gạo trong nước và xuất khẩu, nhất là vào trước thời điểm của từng vụ sản xuất; tăng cường công tác thông tin, dự báo về sản xuất, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Về nguyên tắc, công tác điều hành các hoạt động liên quan đến tiêu thụ, xuất khẩu gạo phải bám sát yêu cầu, mục tiêu của Chính phủ: Tiêu thụ hết, không để tồn đọng gạo hàng hóa, bảo đảm giá có lời cho người trồng lúa và bình ổn giá lương thực hợp lý trong nước. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, khách hàng xuất khẩu với giá hiệu quả nhất.

Trước mắt, Thủ tướng lưu ý, đối với vụ hè thu, trên cơ sở giá thành sản xuất do Bộ Tài chính công bố, Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh và hiệp hội chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên hiệp hội thu mua khoảng 2 triệu tấn gạo hàng hóa theo giá bảo đảm lợi nhuận tối thiểu 30% cho nông dân. Để bảo đảm không chia cắt thị trường lưu thông và hoạt động kinh doanh lúa gạo trong nước cũng như xuất khẩu, sẽ không giao chỉ tiêu xuất khẩu gạo hằng năm cho các tỉnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương bàn bạc để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, điều hành xuất khẩu gạo. 



Nguồn: www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường