Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xây dựng nông thôn mới căn cơ để trở thành nước công nghiệp bền vững
23 | 06 | 2009
Ngày 22-6, làm việc với các bộ, ngành về triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án "Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến năm 2030", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, nếu không xây dựng nông thôn mới một cách căn cơ thì không thể trở thành một nước công nghiệp bền vững vào năm 2020.

Đề án "Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan.

Góp ý kiến cho đề án, về cơ bản, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đề nghị cần có đánh giá cụ thể hơn về thực trạng hiện nay của nông thôn như chỉ tiêu quy hoạch, chỉ tiêu về lao động nông thôn qua đào tạo nghề… đồng thời có điều tra thực tế cụ thể để có cái nhìn tổng thể trước khi thực hiện chương trình này.Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường