Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chỉ đạo thực hiện các Chương trình, mục tiêu giảm nghèo quốc gia
18 | 08 | 2009
PTT Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì cuộc họp với các thành viên trong BCĐ nhằm đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 và phương hướng giảm nghèo trong thời gian tới.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 được ban hành theo Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu cụ thể phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 22% năm 2005 xuống còn 10-11% năm 2010 (trong 5 năm giảm 50% số hộ nghèo).

Chương trình giảm nghèo đã được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là các cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vay vốn phát triển sản xuất, dạy nghề cho người nghèo, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, văn hóa, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt… tạo tiền đề cơ bản để đại bộ phận hộ nghèo cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo.

Trong 4 năm qua, đã có khoảng 5 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi với mức vay bình quân khoảng 6-7 triệu đồng/lượt/hộ, ước thực hiện 5 năm khoảng 6,2 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn, mức vay bình quân 7-8 triệu đồng/lượt/hộ, đạt trên 103% kế hoạch 5 năm; Vốn cho vay nhìn chung được hộ nghèo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; Đã triển khai 30.000 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, ước tính 5 năm có khoảng 3,7 triệu lượt người được hướng dẫn cách làm ăn, đạt 88% so với kế hoạch 5 năm; Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đã được triển khai nhân rộng ở 218 xã thuộc 35 tỉnh; Có khoảng 2.000 công trình hạ tầng phục vụ sản xuất được đầu tư ở trên 270 xã.

Về dạy nghề cho người nghèo, trong 3 năm (2007-2009) đã có 100.000 lao động nghèo được dạy nghề miễn phí, trong đó trên 60% đã tìm được việc làm, tự tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập để giảm nghèo. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, thành công này trước hết là do tính ưu việt trong chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân hỗ trợ người nghèo thoát nghèo và có cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo, để tiếp tục làm tốt công tác này, quan trọng nhất là gắn Chương trình giảm nghèo với các chương trình khác như Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình đào tạo 1 triệu lao động nông thôn, đào tạo khuyến nông-lâm-ngư. Chương trình Trái phiếu Chính phủ tập trung vốn cho các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế ở 61 huyện nghèo. Quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả nguồn vốn quý giá này.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) có văn bản hướng dẫn chỉ đạo triển khai NQ 30a cho các địa phương. Trong năm nay, Bộ KHĐT, Tài chính bố trí kinh phí để làm quy hoạch cân đối cho các tỉnh. Theo CP
Báo cáo phân tích thị trường