Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trên 40% sản phẩm phân bón là giả
27 | 08 | 2009
Theo báo cáo mới đây của Bộ NNPTNT thì từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra 270 sản phẩm phân bón tại 9 tỉnh ĐBSCL đã phát hiện 110 sản phẩm không đạt chất lượng (tỉ lệ 40,7%), trong đó các địa phương có tỉ lệ phân bón giả cao là An Giang 63,6%, Long An 55,5%, Tiền Giang 48%, Vĩnh Long 37%.

Các vi phạm chủ yếu là hàm lượng thấp hơn mức công bố, đã quá hạn sử dụng hoặc vi phạm nhãn hiệu hàng hoá...

(Q.Anh, Lao Động)Báo cáo phân tích thị trường