Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thịt đông lạnh nhập khẩu giảm giá mạnh
30 | 10 | 2009
Theo các doanh nghiệp chuyên nhập khẩu thịt đông lạnh, những ngày gần đây hầu hết các loại thịt gà, heo, bò nhập khẩu từ Mỹ, Brazil... đều giảm giá trung bình trên dưới 10% so với đầu tháng 10. Riêng cánh gà, đùi gà giảm khoảng 20%.

Một số doanh nghiệp đã nhận được thư chào hàng và ký hợp đồng nhập hàng trong tháng 11 và tháng 12 với giá thịt gà chỉ còn khoảng 12.000-13.000 đồng/kg (đầu tháng 10 khoảng 16.000 đồng/kg), thịt heo còn 22.000 đồng/kg (đầu tháng 10 khoảng 24.000 đồng/kg), chân gà khoảng 6.000 đồng/kg (giảm khoảng 1.000 đồng/kg)... Nguyên nhân giảm giá, theo các nhà nhập khẩu, là do nguồn hàng từ các nhà xuất khẩu tăng mạnh.Theo www.tuoitre.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường