Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lúa gạo ĐBSCL đang được giá
30 | 10 | 2009
Tính đến ngày 26/10/2009, nông dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cơ bản đã thu hoạch xong lúa vụ 3, không bị ảnh hưởng của lũ và giá lúa gạo đang ở mức khá cao.
Giá lúa hạt ngắn thu mua tại nhà dân trung bình trong khoảng 4.400-4.500 đồng/kg. Lúa hạt dài chất lượng cao từ 4.700-4.800 đồng/kg. Đặc biệt, lúa đặc sản thơm (giống VD 20), hiện đang được thương lái thu mua từ 5.100-5.200 đồng/kg. Theo các doanh nghiệp nhận định, giá lúa gạo nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL hiện vẫn đang trong xu hướng tăng do ĐBSCL đang kết thúc thu hoạch lúa vụ 3, sản lượng lúa  trong dân không nhiều trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu đang tăng cường mua vào, phục vụ hoạt động xuất khẩu.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường