Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường giao dịch cà phê Brazil không ổn định
02 | 11 | 2009
Giao dịch cà phê tại Brazil cuối tuần trước không ổn định do nhiều người tham gia thị trường đang đợi ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn của Chính phủ vào ngày 09/11.
Các nhà sản xuất đã mua các hợp đồng quyền chọn của Chính phủ trong tháng 7 có thể bán cà phê với mức giá bảo đảm là 303,50 BRL/bao cho kho dự trữ của Chính phủ. Mức giá này hiện vẫn cao hơn giá thị trường trong nước hiện tại (270 BRL/bao), điều này khiến các nhà sản xuất muốn tiếp tục đợi đến ngày hết hạn hợp đồng xem giá thị trường sẽ biến động ra sao.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường