Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lúa mỳ của Ấn Độ năm nay dự báo sẽ tăng gần 2 triệu tấn
03 | 11 | 2009
Sản lượng lúa mỳ của Ấn Độ trong năm nay được dự báo sẽ tăng gần 2 triệu tấn so với năm 2008, tức là đạt khoảng 82 triệu tấn theo báo cáo mới nhất của phòng Nông nghiệp liên bang của nước này.
Cơ quan này cũng cho hay giá thu mua nội địa mới dành cho lúa mỳ dự tính sẽ được công bố sau 2 tuần nữa. Hiện mức giá này đang vào khoảng 1080 Rupee Ấn Độ (INR)/tấn và nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh giảm nhẹ.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường