Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
ĐBSCL: hơn 26.000 hộ “treo ao”
04 | 11 | 2009
Theo ước tính mới nhất của Đại học Cần Thơ, tính đến cuối năm 2009, toàn vùng ĐBSCL có hơn 26.000 hộ nuôi trồng thủy sản “treo ao”. Trong đó, có khoảng hơn 6.000 hộ nuôi cá tra bỏ ao, chiếm khoảng hơn 30% tổng diện tích nuôi cá tra toàn vùng.
Số lượng hộ nuôi tôm bỏ nghề sẽ vào khoảng 20.000 hộ. Nếu như trong năm 2007, toàn vùng ĐBSCL có khoảng gần 6.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản thì trong 6 tháng đầu năm 2009, chỉ có hơn 1.200 ha được thả nuôi. Riêng tại Đồng Tháp, số ao bè nuôi cá tra của tỉnh này đã giảm khoảng 35%; số còn lại trong năm 2009 này tiếp tục giảm thêm gần 20% nữa. Tại An Giang, tỉnh có diện tích cá tra lớn nhất cả nước với gần 3.000 ha, hiện cũng chỉ còn khoảng 70% diện tích được thả nuôi.

Với tình hình diện tích nuôi trồng thủy sản liên tục giảm trong thời gian gần đây sẽ gây nên tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cá tra và tôm sú vào cuối năm nay và tình hình này sẽ còn tiếp tục kéo dài đến năm sau nếu diện tích nuôi trong dân không được hỗ trợ phục hồi kịp thời.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường