Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đắk Lắk: Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp chế biến tinh bột ngô
26 | 11 | 2009
Đắk Lắk kêu gọi các thành phần kinh tế trong, ngoài tỉnh đầu tư xây dựng 4 nhà máy chế biến tinh bột ngô, công suất mỗi nhà máy từ 80.000 đến 100.000 tấn sản phẩm/năm cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, với tổng vốn đầu tư từ 200 đến 250 tỷ đồng.
Các nhà máy này tỉnh ưu tiên bố trí nằm tại các vùng nguyên liệu ngô tập trung như Ea Kar, Ea H’Leo, Krông Búk, Krông Bông, thuận lợi về giao thông, điện, nước, đồng thời, tỉnh thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương và các quy định ưu đãi của địa phương.

Đắk Lắk hiện là một trong những tỉnh có diện tích, sản lượng ngô lai lớn nhất nước. Hàng năm, tỉnh có diện tích gieo trồng ngô lai lên đến gần 120.000 ha, với sản lượng trên 520.000 tấn ngô hạt. Cây ngô lai được đồng bào các dân tộc gieo trồng trong cả 3 vụ (đông xuân, thu đông, hè thu) và chiếm diện tích nhiều nhất là vụ hè thu. Đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số xem cây ngô lai là cây xoá đói giảm nghèo nhanh nhất, nên phát triển khá mạnh. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh Đắk Lắk mới có 4 nhà máy chế biến thức ăn gia súc, với tổng công suất còn thấp, nên hàng năm chỉ mới tiêu thụ được một phần nhỏ sản lượng ngô hạt. Phần lớn sản lượng ngô hạt còn tỉnh đều xuất bán cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh, tập trung nhiều nhất là các cơ sở chế biến ở các tỉnh miền Đông Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh.
Theo quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Đắk Lắk, đến năm 2020, tỉnh tăng diện tích ngô lên trên 140.000 ha, đạt sản lượng 600.000 tấn ngô hạt. Tỉnh cũng khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở chế biến nhằm tăng dần tỷ lệ ngô đã qua chế biến, giảm bán ngô nguyên liệu nhằm tăng giá trị gia tăng của sản phẩm hạt ngô lai.


Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường