Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Về việc áp đặt giá mua càphê của TCty Càphê Việt Nam
18 | 12 | 2009
Báo Lao Động số 252/2009 và 260/2009 đã đăng 2 bài viết, phản ánh TCty Càphê Việt Nam ra văn bản số 718/CV-TCT - ngày 18.9.2009, yêu cầu các doanh nghiệp thành viên (hạch toán độc lập) bán càphê cho TCty theo giá thành sản phẩm của từng doanh nghiệp (do TCty phê duyệt), nhân với 110%.

Quy định này đã gây bất bình đối với các doanh nghiệp thành viên. Ngày 17.12, một cán bộ của TCty cho biết: Tiếp thu ý kiến của Báo Lao Động, vừa qua HĐQT của TCty đã ban hành văn bản số 914/NQ-HĐQT, điều chỉnh như sau: “Toàn bộ sản phẩm càphê trong khoán các đơn vị bán cho TCty để tập trung xuất khẩu, giá bán theo giá thị trường tại thời điểm chốt giá”.Theo Báo Lao Động
Báo cáo phân tích thị trường