Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Philippine tìm mua thêm gạo
07 | 01 | 2010
Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippine (NFA) đang tìm mua thêm gạo cho năm 2010 để cố gắng đảm bảo đủ lượng dự trữ.

Số liệu từ NFA cho thấy cơ quan này muốn mua bổ xung tổng cộng 455.189,26 tấn gạo từ 6 nhà cung cấp đã thắng thầu trong mấy cuộc đấu giá vừa qua.

NFA muốn mua thêm 62.500 tấn theo kết quả cuộc đấu giá ngày 4/11/2009, 27.487,50 tấn theo kết quả cuộc đấu giá ngày 1/12/2009, 118.563,175 tấn theo kết quả cuộc đấu giá ngày 8/12/2009 và 146.638,592 tấn theo kết quả cuộc đấu giá ngày 15/12/2009.

Philippine đã mua đủ 250.000 tấn theo kế hoạch trong cuộc đấu thầu ngày 4/11/2009, nhưng trong 3 cuộc đấu thầu sau đó - diễn ra vào tháng 12 - họ không mua đủ khối lượng mục tiêu đề ra.

Trong cuộc đấu thầu ngày 1/12/2009, mục tiêu là 600.000 tấn nhưng NFA chỉ mua 509.950 tấn do giá tăng. Trong cuộc đấu giá ngày 8/12/2009, mục tiêu là 600.000 tấn nhưng chỉ mua 474.252,70 tấn.

Trong cuộc đấu giá ngày 15/12/2009, NFA mua 586.554,37 tấn, mức cao nhất trong 3 lần đấu thầu gần đây nhất. Riêng Vinafood2 thắng thầu cung cấp 146.638,59 tấn.

Cho đến nay, tổng khối lượng gạo mà NFA đã mua cho năm 2010 lên tới 1,96 triệu tấn, thấp hơn chút ít so với khối lượng 2,05 triệu tấn theo kế hoạch.(Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường