Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hoa kỳ tiến hành rà soát thuế chống bán phá giá đối với tôm nhập khẩu
22 | 01 | 2010
Ngày 04/01/2010 Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa kỳ đã có thông báo chính thức về việc tiến hành rà soát cuối kỳ đối với mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh (frozen warmwater shrimp) xuất khẩu của Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Braxin và Việt Nam.
Quá trình “rà soát hoàng hôn” nhằm đưa ra quyết định liệu việc nhập khẩu tôm từ các quốc gia: Ấn Độ, Braxin, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam có tiếp tục gây thiệt hại đáng kể đối với ngành công nghiệp tôm nội địa của Hoa Kỳ trong thời gian tới hay không. Trong cuộc “rà soát hoàng hôn” thuế chống bán phá giá nghiệt ngặt này, các nhà xuất khẩu tôm đồng thời phải trả lời các câu hỏi của hai cơ quan điều tra: Bộ Thương Mại Hoa Kỳ và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ. Phản hồi thông tin Các nhà xuất khẩu sẽ phải phản hồi bằng văn bản bảng câu hỏi tới Bộ thương mại Hoa Kỳ muộn nhất là ngày 03 tháng 02/2010, một tháng kể từ thông báo chính thức về khởi xướng “rà soát hoàng hôn”. Sau khi kiểm tra các câu trả lời từ các doanh nghiệp xuất khẩu, Bộ Thương mại Hoa Kỳ có thể sẽ lựa chọn một số bị đơn chính để tiến hành điều tra chi tiết hơn. Dù hai cơ quan điều tra riêng biệt, nhưng thuế chống bán phá giá sẽ chấm dứt hiệu lực nếu một trong hai cơ quan này ra kết luận phủ định, kết luận theo đó việc bãi bỏ thuế chống bán phá giá không làm tiếp tục hoặc tái diễn hiện tượng bán phá giá hoặc gây thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp tôm của Hoa Kỳ.

Nguồn: chongbanphagia
Báo cáo phân tích thị trường