Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
WTO thông qua phán quyết vụ kiện phá giá tôm của Việt Nam
05 | 09 | 2011
Theo phán quyết, Hoa Kỳ đã thực hiện trái với quy định của WTO ở 2/3 vấn đề chính mà Việt Nam đưa ra trước Ban hội thẩm.

Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) là cơ quan có quyền tài phán tại WTO mà tất cả các nước thành viên đều phải chấp nhận, ngày 2/9 đã chính thức thông qua phán quyết cuối cùng của Ban hội thẩm công bố ngày 11/7 về vụ Việt Nam kiện Hoa Kỳ áp dụng thuế chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh xuất khẩu.

Theo phán quyết, Hoa Kỳ đã thực hiện trái với quy định của WTO ở 2/3 vấn đề chính mà Việt Nam đưa ra trước Ban hội thẩm.

Hai vấn đề này liên quan đến việc Hoa Kỳ áp dụng phương pháp quy về 0 (hay còn gọi là zeroing) trong khi tính biên độ phá giá trong các đợt rà soát lần 2 và 3 và việc Hoa Kỳ áp đặt thuế suất toàn quốc, làm mức thuế bị đội lên rất cao gây thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Tuy nhiên, việc Hoa Kỳ hạn chế số lượng các công ty được điều tra riêng lẻ là không trái với quy định của WTO và việc tiếp tục sử dụng những biện pháp đang bị khiếu kiện, ám chỉ các đợt rà soát lần 4, 5 và rà soát cuối kỳ, không nằm trong phạm vi thảo luận của Ban hội thẩm. Đây là một điểm không có lợi cho Việt Nam, vì như vậy sẽ khó thay đổi được kết quả rà soát các lần này.

Theo Chinhphu.vnBáo cáo phân tích thị trường