Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vụ kiện tôm VN phá giá: Mỹ làm trái quy định của WTO
11 | 09 | 2011
Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) của WTO đã thông qua phán quyết cuối cùng của Ban hội thẩm về vụ kiện tôm của Việt Nam, khẳng định Mỹ đã thực hiện trái với quy định WTO.

Cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có quyền tài phán tại WTO mà tất cả các nước thành viên đều phải chấp nhận.

Ngày 2/9, DSB đã thông qua phán quyết cuối cùng của Ban hội thẩm về vụ Việt Nam kiện Mỹ áp dụng thuế chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh xuất khẩu. Theo phán quyết, Mỹ đã thực hiện trái với quy định của WTO ở 2 trong 3 vấn đề chính mà Việt Nam đưa ra trước Ban hội thẩm.

Hai vấn đề này liên quan đến việc Mỹ áp dụng phương pháp quy về 0 (còn gọi là zeroing) trong khi tính biên độ phá giá trong các đợt rà soát lần 2 và 3. Ngoài ra, Mỹ áp đặt thuế suất toàn quốc, làm mức thuế bị đội lên rất cao gây thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm trong nước.

Tuy nhiên, Mỹ hạn chế số lượng các công ty được điều tra riêng lẻ là không trái với quy định của WTO. Việc tiếp tục sử dụng những biện pháp đang bị khiếu kiện, ám chỉ các đợt rà soát lần 4, 5 và rà soát cuối kỳ, không nằm trong phạm vi thảo luận của Ban hội thẩm. Đây là một điểm không có lợi cho Việt Nam. Vì như vậy sẽ khó thay đổi được kết quả rà soát lần 4, 5 và đợt rà soát cuối kỳ.

Theo Chinhphu.vnBáo cáo phân tích thị trường