Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lãi suất cao ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản Ấn Độ
08 | 09 | 2011
Theo Hiệp hội các nhà chế biến thủy sản Ấn Độ (SEAI), lãi suất tín dụng xuất khẩu cao đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu thủy sản của nước này.

Theo SEAI, trong năm tài khóa vừa qua, tăng trưởng xuất khẩu thủy sản ở mức tốt. Tuy nhiên, chi phí tín dụng xuất khẩu tăng cao không chỉ làm giảm tăng trưởng mà còn dẫn tới làm giảm kim ngạch xuất khẩu.

Trong tháng 4/2010, lãi suất tín dụng xuất khẩu của nước này ở mức 9% và kể từ đó đã tăng lên gần 11,25%. Chi phí tín dụng xuất khẩu cũng tăng từ mức 7% trong tháng 7/2010, lên 11,25% hiện nay.

Theo SEAI, lãi suất tín dung xuất khẩu của Ấn Độ phải giảm để thủy sản Ấn Độ có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới. SEAI cho rằng tín dụng xuất khẩu nên duy trì ở mức 7% cho Rupee và mức lãi suất LIBOR+1% cho USD.

Kim Dung AGROINFO

Theo Seafood Source


Báo cáo phân tích thị trường