Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
FDA cập nhật Cẩm nang An toàn thực phẩm
11 | 09 | 2011
Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã công bố Cẩm nang An toàn thực phẩm mới cập nhật nhằm giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong ngành thủy sản.

Đây là lần thứ 4 FDA điều chỉnh, sửa đổi “Cẩm nang Kiểm soát và Nguy cơ về an toàn thực phẩm thủy sản”, nằm trong lộ trình áp dụng Đạo luật Hiện đại hóa An toàn thực phẩm, có hiệu lực từ tháng 1/2011.

Nội dung sửa đổi bao gồm:

- Cập nhật biện pháp xử lý vi khuẩn gây bệnh trong thủy sản có vỏ - bao gồm vi khuẩn Vibrio vulnificusV. parahaemolyticus;

- Điều chỉnh các khuyến cáo về thời gian và nhiệt độ thích hợp để kiểm soát tốt hơn sự hình thành histamin và vi khuẩn gây bệnh;

- Thông tin về các quy định và mức cho phép được thay đổi từ lần điều chỉnh gần đây;

- Thông tin về  mối nguy của các loài thủy sản mới trên thị trường Mỹ;

- Mô tả chi tiết hơn về việc mắc bệnh và tổn thương tiềm ẩn liên quan đến thủy sản.

Cẩm nang sửa đổi này nhằm giúp các nhà chế biến xây dựng và thực thi các kế hoạch HACCP nhưng không nêu rõ được các kỹ năng hữu dụng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm dành cho người tiêu dùng, các cửa hàng thực phẩm và hệ thống nhà hàng.

Theo Vasep

 Báo cáo phân tích thị trường