Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất gần 17.000 tấn gạo hỗ trợ dân ăn Tết
27 | 01 | 2010
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuaasrt 16.720 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010.

 Số gạo trên được hỗ trợ cho 6 tỉnh gồm Quảng Nam 3500 tấn, Quảng Bình 200 tấn, Lào Cai 200 tấn, Thanh Hóa 2500 tấn, Quảng Trị 1.500 tấn và Phú Yên 7.020 tấn.
 Nguồn: Nông thôn Ngày nay
Báo cáo phân tích thị trường