Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá đường có thể tiếp tục giảm thời gian tới
02 | 04 | 2010
Hiện nay giá đường trên thị trường đang theo chiều hướng giảm do nhu cầu tiêu dùng không cao và ảnh hưởng của đường nhập lậu khi giá thế giới xuống thấp.

Theo Tổ điều hành thị trường trong nước, mặc dù đã vào cuối vụ sản xuất nhưng do lượng đường tồn kho còn nhiều và giá đường thế giới đang có xu thế giảm, giá đường trong nước có nhiều khả năng sẽ giảm trong thời gian tới.

Cụ thể đường kính trắng (RS) đang dao động ở mức 15.500 đồng đến 15.800 đồng/kg, giảm từ 900 đồng đến 1.200 đồng/kg so với đầu tháng và giảm từ 900 đồng đến 1.700 đồng/kg so với cuối tháng Hai.
Tương tự, đường tinh luyện hiện ở mức 16.500 đồng đến 17.000 đồng/kg giảm từ 200 đồng đến 500 đồng/kg.

Hiệp hội mía đường dự kiến, lượng mía ép cả vụ 2009-2010 đạt khoảng 9,8 triệu tấn, sản lượng đường đạt khoảng 940.000 tấn cộng với lượng đường tồn kho tại các nhà máy là 321.000 tấn và lượng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thì có khả năng đáp ứng đủ nhu cầu trong nước tới tháng Chín năm nay.Theo FSIU
Báo cáo phân tích thị trường