Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá gạo xuất khẩu giảm 30%
21 | 07 | 2010
Trong khi đó, gạo Thái Lan có mức giảm ít hơn, các số tương ứng là 25,3% và 25,16%.

Theo trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại, đến đầu tháng 7, giá gạo Việt Nam xuất khẩu đã giảm 28,3% đối với gạo 5% tấm và giảm 31,5% đối với gạo 25% tấm, so với đầu năm. Trong khi đó, gạo Thái Lan có mức giảm ít hơn, các số tương ứng là 25,3% và 25,16%.Theo Sài Gòn tiếp thị
Báo cáo phân tích thị trường