Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
57.400 tỷ đồng cho Chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2020
15 | 10 | 2010
Ngày 14-10, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị triển khai Chiến lược phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020. Mục tiêu của chiến lược là đến năm 2020, kinh tế thủy sản sẽ góp 30-35% GDP khối nông-lâm-ngư nghiệp, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 8-9 tỷ USD.

Tổng sản lượng thủy sản đạt 6,5-7 triệu tấn, trong đó nuôi trồng chiếm 65-70% tổng sản lượng… Tổng kinh phí thực hiện chiến lược phát triển ngành thủy sản là 57.400 tỷ đồng, được huy động từ các nguồn: ngân sách nhà nước, vốn của các doanh nghiệp, người dân, vốn ODA, FDI và các nguồn khác theo khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho biết, để chiến lược đạt được mục tiêu đề ra, cần phải quan tâm đến thị trường xuất khẩu gắn với phát triển thị trường nội địa; nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, đồng thời quan tâm đến đời sống của ngư dân, khai thác phải đi đôi với bảo vệ để bảo đảm phát triển thủy sản bền vững.Theo hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường