Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Anh: Ủy ban gỗ dự báo nhu cầu cao đối với gỗ
13 | 01 | 2011
AGROINFO - Ủy ban gỗ của Anh dự đoán nhu cầu sử dụng gia tăng đối với các thiết bị đun nấu được cung cấp năng lượng từ gỗ, có thể thúc đẩy nhu cầu gỗ tại nước này.

Theo Ủy ban này, ngày càng có nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng lựa chọn sử dụng các thiết bị đun nấu, chứng cất sử dụng nhiên liệu biomass thân thiện môi trường để giảm hóa đơn nhiên liệu và giảm thiểu khí thải.

Đặc biệt, Ủy ban nhấn mạnh quyết định gần đây của Hội đồng Bradford về việc sử dụng nhiên liệu bimass tại Tòa thị chính của vùng này và của khu vực Ilkley, trong một phần cam kết giảm 20% khí thải gas gây hiệu ứng nhà kính trong năm 2010/2011.

Hội đồng Bradford sở hữu hơn 870 ha đất rừng và đang lên kế hoạch xay dựng một nhà máy chế biến bào gỗ nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu vực này.

Rudie Humphrey, quan chức chuyên trách năng lượng từ gỗ tại Ủy ban gỗ của Anh, đã thuyết giảng về các nhà máy sử dụng hệ thống động nhiệt có khả năng tái sinh mới có thể đóng một vai trò quan trọng trong thúc đẩy nhu cầu bào gỗ.

Ông nói: “Chuyển biến này là một phần trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc của Anh vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy các công nghệ xanh”.Theo KMS Baltics
Báo cáo phân tích thị trường