Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá nguyên liệu gỗ nhập khẩu tăng
12 | 10 | 2010
Chín tháng đầu năm 2010, xuất khẩu gỗ ước đạt hơn 2,3 tỉ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhiều doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu sản phẩm gỗ, giá nguyên liệu gỗ nhập khẩu tiếp tục có xu hướng tăng.Từ cuối tháng 9 đến nay, hầu hết các loại gỗ cứng nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ, New Zealand đều tăng 10-15%.
 
Trong đó tăng mạnh nhất là các loại gỗ sồi, thông. Nguyên nhân do nhu cầu nhập gỗ nguyên liệu trên thế giới tăng mạnh. Chín tháng đầu năm 2010, xuất khẩu gỗ ước đạt hơn 2,3 tỉ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo Tuổi trẻ
Báo cáo phân tích thị trường