Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
9 tháng đầu năm, nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt 705 triệu USD
06 | 11 | 2007
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2007 các doanh nghiệp đã nhập khẩu 76 triệu USD gỗ nguyên liệu các loại, giảm 20% so với tháng trước nhưng tăng 17% so với cùng kỳ 2006. 9 tháng đầu năm 2007, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt 705 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ 2006.

Ước tính, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu năm 2007 đạt khoảng 920 triệu USD, tăng khoảng 28% so với năm 2006. Kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu tăng không chỉ do các doanh nghiệp tăng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu mà còn do giá nhập khẩu nhiều chủng loại gỗ nguyên liệu tăng so với cùng kỳ.

Lào – là thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu có kim ngạch tăng nhiều nhất so với cùng kỳ 2006. 9 tháng đầu năm 2007, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Lào đạt 77,25 triệu USD, tăng trên 34 triệu USD, tương đương với 79,9% so với cùng kỳ 2006. Trung Quốc là thị trường có kim ngạch tăng lớn thứ 2, tăng 27,28 triệu USD so với cùng kỳ 2006, đạt 73,94 tỉệu USD. Tiếp đến là Mỹ, tăng 19,2 triệu USD so với cùng kỳ, đạt 69,95 triệu USD…

Hiện nay, Malaysia vẫn là thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch 9 tháng đầu năm 2007 đạt 103 triệu USD, tuy nhiên, tốc độ tăng kim ngạch từ thị trường này lại chậm, chỉ tăng 2,8% so với cùng kỳ, trong khi tốc độ tăng nhập khẩu từ các thị trường khác rất cao.

Trong khi đó, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Indonesia, Nam Phi, Singapore , Nhật Bản… lại giảm.

Về chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu thì ván MDF là chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu có kim ngạch cao nhất, đạt 84,99 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu ván MDF trung bình trong tháng 9/2007 ở mức 224 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 27 USD/m3. Giá trung bình nhập ván MDF 9 tháng đầu năm 2007 ở mức 252 USD/m3, tăng 20% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu gỗ thông từ đầu năm 2007 đến nay tăng mạnh, 9 tháng đầu năm 2007, kim ngạch nhập khẩu gỗ thông đạt 80,7 triệu USD, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2006. Giá nhập khẩu gỗ thông trung bình 9 tháng đầu năm ở mức 220 USD/m3, tăng 14% so với cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ thông trung bình tháng 9/2007 ở mức 221 USD/m3, cao hơn so với mức giá trung bình tháng trước 15 USD/m3.

Gỗ cao su là chủng loại gỗ có kim ngạch nhập khẩu cao thứ 3 với 66,78 triệu USD, tăng 36,42% so với cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ cao su trung bình ở mức 248 Usd/m3, tăng 11,7% so với cùng kỳ 2006. Giá nhập khẩu gỗ cao su từ các thị trường đều tăng so với năm 2006. Giá nhập khẩu gỗ cao su trung bình tháng 9/2007 ở mức 248 USD/m3, thấp hơn so với mức giá trung bình tháng 8 2 USD/m3.

Nhập khẩu các chủng loại gỗ khác như gỗ teak, gỗ sồi, gỗ dương, ván PB, cán plywood, ván lạng, gỗ căm xe, gỗ trắc, … cũng tăng mạnh so với cùng kỳ 2006Nguồn: thongtinthuongmaivietnam
Báo cáo phân tích thị trường