Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ New Zealand tăng 63%
25 | 10 | 2007
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 8 tháng đầu năm 2007, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị tường New Zealand đạt 35 triệu USD, tăng 83% so với cùng kỳ 2006.

New Zealand là một nước có nguồn gỗ nguyên liệu, đặc biệt là gỗ thông dồi dào. Đây là một trong những thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu chính cho việt Nam. Từ nay đến cuối năm, nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam từ New Zealand sẽ tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu nguyên liệu dùng trong sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu vẫn ở mức cao.

Cơ cấu chủng loại gỗ nhập khẩu từ thị trường New Zealand

(tỷ trọng tính theo kim ngạch)

Ván MDF
9%
Ván PB
2%
Gỗ thông
88%
Loại khác
1%

Về chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand thì có tới 88% kim ngạch nhập khẩu gỗ thông từ thị trường này. Nhập khẩu gỗ thông 8 tháng đầu năm 2007 đạt 144 nghìn m3 với kim ngạch gần 31 triệu USD, tăng 39% về lượng và tăng 69% về trị giá so với năm 2006. Kim ngạch nhập khẩu gỗ thông tăng mạnh hơn so với tốc độ tăng về lượng là do giá gỗ thông nhập khẩu tăng . Giá gỗ thông nhập khẩu từ thị trường này trung bình từ đầu năm 2007 đến nay ở mức 215 USD/m3, tăng 21% so với mức giá trung bình cùng kỳ năm 2006. Giá nhập khẩu gỗ thông tròn trung bình ở mức 140 USD/m3, tăng 19% so với mức giá trung bình cùng kỳ 2006. Giá gỗ thông xẻ trung bình ở mức 218 USD/m3, tăng 22,47% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2006. Nhìn chung, giá trung bình nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu từ thị trường New Zealand từ đầu năm 2007 đến nay vẫn trong xu hướng tăng.

Ván MDF là loại gỗ nguyên liệu có kim ngạch nhập khẩu lớn thứ 2, chiếm 9% kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ New Zealand. Giá nhập khẩu ván MDF từ New Zealand 8 tháng đầu năm 2007 trung bình ở mức 321 USD/m3, tăng 37% so với mức giá trung bình cùng kỳ năm 2006. Giá nhập ván MDF 10 ngày đầu tháng 10 trung bình ở mức 8 tháng đầu năm 2007, kim ngạch nhập khẩu ván MDF từ thị trường New Zealand đạt hơn 3 triệu USD, tăng 31% so với năm 2006.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn nhập khẩu ván PB, ván lạng, ván ép plywood, gỗ bạch đàn… từ thị trường New Zealand.Theo thongtinthuongmaivietnam
Báo cáo phân tích thị trường