Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài 9 tháng năm 2007 tăng 17,8%
15 | 10 | 2007
Ước tính trong 9 tháng năm 2007 kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam đạt 166,5 triệu USD, tăng 17,8 triệu USD so với cùng kỳ năm 2006.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 20 ngày đầu tháng 9, kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam đạt 10 triệu USD giảm 10% so với cùng kỳ tháng trước. Tuy nhiên, càng về những ngày cuối tháng, lượng hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam càng tăng mạnh. Do đó, ước tính trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam đạt 19 triệu USD, vẫn tăng nhẹ so với tháng 8. Như vậy, tính chung trong 9 tháng năm 2007 kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam đạt 166,5 triệu USD, tăng 17,8 triệu USD so với cùng kỳ năm 2006.

Các thị trường xuất khẩu hàng mây tre lá, thảm, sơn mài chủ yếu tháng 8/2007

(tỷ trọng tính theo kim ngạch)

Đức

17,8%

Mỹ

13,9%

Nhật Bản

10,9%

Tây Ban Nha

5,4%

Italia

5,3%

Pháp

4,8%

Đài Loan

4,7%

Anh

4,4%

Hà Lan

3,7%

Bỉ

3,6%

Hàn Quốc

3,1%

Ôxtrâylia

2,5%

Các nước khác

20,0%

Qua bảng trên cho thấy, trong tháng 8/2007, xuất khẩu nhóm hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam xuất khẩu vào một số thị trường đã bất ngờ tăng khá mạnh so với tháng 7. Đối với thị trường Mỹ, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này trong tháng 8 đạt 2,6 triệu USD, tăng 788 nghìn USD (tăng 43%) so với tháng 7. Tuy nhiên, do trong những tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này vào thị trường Mỹ đạt thấp, do đó tính chung trong 8 tháng năm 2007, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài vào thị trường Mỹ chỉ đạt 15,7 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2006. Trong chủng loại thì mặt hàng tre đan đạt cao nhất với 860 nghìn USD trong tháng 8, tăng 75,5% so với tháng 7, trong đó có một số sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng khá mạnh như: khau tre, bình tre, bát đĩa bằng tre… Tiếp đến là các mặt hàng sơn mài, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 450 nghìn USD, tăng 26,5 lần so với tháng trước, các sản phẩm xuất khẩu chính là: Bát đĩa, bình hoa bằng sơn mài…

Thị trường Italia với kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của ViệtNam trong tháng 8 đạt 1 triệu USD, tăng 450 nghìn USD (82,4%) so với tháng 7, đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này vào thị trường Italia trong 8 tháng năm 2007 đạt 6,5 triệu USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2006. Như vậy, so với tốc độ tăng trưởng 30,4% của năm 2006, thì có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm là vẫn chưa cao. Tuy nhiên, nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu như trong tháng 8, thì ước tính trong năm 2007, kim ngạch xuất khẩu  các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường Italia năm 2007 tăng 29% so với năm 2006. Trong tháng 8, một số sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Italia đã tăng khá mạnh so với tháng 7 như: đệm cói, khay tre, đĩa tre, ghế mây, giỏ lục bình, hàng sơn mài…

Đối với thị trường Nhật Bản, trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu  các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường này đạt 2,1 triệu USD, tăng 280 nghìn USD (tăng 15,9% so với tháng trước, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng này của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản trong 8 tháng năm 2007 đạt 17,4 triệu USDs, tăng 6,3% so vớio cùng kỳ năm 2006. Các sản phẩm xuất khẩu chính vào thị trường Nhật Bản trong tháng 8 là: Thảm dùng trong xe hơi, hộp đan bằng mây, rổ rá bằng tre đan, giỏ tre, giỏ mây, rổ mây, khay tre, hộp tre….Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường