Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu hàng mây tre lá, thảm, sơn mài 10 tháng năm 2007 tăng 19,9%
14 | 12 | 2007
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam trong tháng 10 đạt 17,1 triệu USD, tăng 6,2% so với tháng 9. Như vậy, tính chung trong 10 tháng năm 2006, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam đạt 180,2 triệu USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2006.

Các thị trường xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài chủ yếu của Việt Nam trong tháng 10 là: Đức 2,9 triệu USD, Mỹ 2,4 triệu USD, Nhật Bản 1,8 triệu USD, Đài Loan 1,1 triệu USD, Anh 1 triệu USD, Pháp 0,9 triệu USD, Tây Ban Nha 0,7 triệu USD, Italia 0,6 triệu USD, Ôxtrâylia 0,6 triệu USD, Bỉ 0,6 triệu USD…

Về cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu. Trong cơ cấu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài xuất khẩu chủ yếu trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng bằng tre đan đạt cao nhất, với 3,89 triệu USD, tăng 34,5% so với tháng 9.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường