Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tháng 10/2007 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài ước đạt 17 triệu USD
20 | 11 | 2007
Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu các nhóm mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam trong kỳ (từ ngày 10/10 đến 24/10) đạt 8 triệu USD, bằng 50% kim ngạch xuất khẩu của tháng 9. Như vậy, ước tính trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam đạt 17 triệu USD, tăng 6% so với tháng 9. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong kỳ là: Đức, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đài Loan, Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp, Italia, Thuỵ Điển, Ba Lan….

Trong các thị trường chủ yếu nhóm hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam trong kỳ, kim ngạch xuấtk hẩu vào thị trường Đức đạt cao nhất với 1,5 triệu USD, bằng 57,7% so với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9. Sản phẩm xuất khẩu chính vào thị trường Đức trong kỳ là: ghế mây, bát đĩa bằng mây tre đan, chậu đan bằng lục bình, rổ đan bằng lục bình, hộp bằng mây tre đan, khay lục bình….

Kế đến là thị trường Mỹ với kim ngạch trong kỳ đạt 1,2 triệu USD , bằng 54,5% kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9. Ước tính trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này vào thị trường Mỹ đạt 2,5 triệu USD, tang 13,6% so với tháng 9. Như vậy, sau khi bất ngờ giảm sút trong tháng 9, thì sang tháng 10, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây, tre, lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 2,5 triệu USD, tăng 13,6% so với tháng 9. Như vậy, sau khi bất ngờ giảm sút trong tháng 9, thì sang tháng 10, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây, tre lá, thảm sơn mài của Việt Nam vào Mỹ đã tăng trở lại. Các sản phẩm xuất khẩu chính vào thị trường Mỹ trong kỳ là: Bát đĩa bằng mây tre đan, giỏ mây, khay mây, lẵng tre, hộp mây, mành tre, nón lá….

Các lô hàng xuất khẩu đạt kim ngạch cao trong kỳ là: Hàng mây tre lá xuất khẩu vào thị trường Đức trị giá 165 nghìn USD; Hàng tre đan xuất khẩu vào thị trường Ba Lan, trị giá 97 nghìn USD; Hộp tre xiên mây có nắp bằng nhựa xuất khẩu vào thị trường Đức trị giá 59 nghìn USD; Ghế mây xuất khẩu vào thị trường Đức trị giá 53 nghìn USD; Làn cói bộ 3 (CV30090) xuất khẩu vào thị trường Đức trị giá 46 nghìn USD; Bát tre xuất khẩu vào thị trường Anh trị giá 46 nghìn USD….Nguồn: thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường