Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
XK nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài tháng 10 tăng 19,9%
03 | 11 | 2007
Trong nửa đầu tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam đạt 8,6 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ tháng 9.
Ước tính trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam đạt 17 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng này của Việt Nam trong 10 tháng năm 2007 đạt 180,2 triệu USD, tăng c so với cùng kỳ năm 2006.

Đáng chú ý trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu  nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào một số thị trường chủ lực đã giảm đáng kể so với tháng 8, cụ thể là: kim ngạch xuất khẩu vào thị trường đức trong tháng 9 đạt 2,6 triệu USD, giảm 22,1%; thị trường Mỹ đạt 2,2 triệu USD, giảm 15,8%; thị trường Pháp đạt 878 nghìn USD, giảm 2,6%; thị trường Italia đạt 716 nghìn USD, giảm 28,8%; thị trường Anh đạt 703 nghìn USD, giảm 15,7%; thị trường Đài Loan đạt 679 nghìn USD, giảm 21,3%; thị trường Tây Ban Nha đạt 550 nghìn USD, giảm 45,5%; thị trường Bỉ đạt 509 nghìn USD, giảm 25%….

Trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu hàng mây tre lá, thảm, sơn mài chủ yếu của Việt Nam trong tháng 9, thì kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản đạt cao nhất với 3,3 triệu USD, tăng 61,7 triệu, so với tháng 8 và chiếm 20,7% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của cả nước trong tháng 9. Đã góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng này vào thị trường Nhật Bản trong 9 tháng năm 2007 đạt 20,6 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2006. 

Tháng 9 cũng đánh dấu sự thay đổi đáng kể về cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu. Trước dây, mặt hàng xuất khẩu chính vào thị trường Nhật Bản là mặt hàng thảm dùng trong xe hơi. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thảm dùng trong xe hơi vào thị trường Nhật Bản hàng tháng chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường này.

Tuy nhiên, trong tháng 9, xuất khẩu mặt hàng thảm dùng trong xe hơi của Việt Nam giảm mạnh, chỉ đạt 626 nghìn USD, tăng 145,5% so với tháng 8. Các sản phẩm mây tre lá xuất khâu chủ yếu vào thị trường Nhật Bản trong tháng 9 là: hộp đan bằng mây; rổ mây, giỏ mây, giỏ tre, khay tre, rổ tre, kệ đan bằng mây, nón lá, hộp tre, bàn ghế tre, bát đĩa bằng tre, khay đan bằng mây….

Kế đến là thị trường Đức , với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 đạt 2,6 triệu USD, nhưng vẫn giảm 22,1% so với tháng 8. Tuy nhiên, do trong những tháng trước, kim ngạch xuất khẩu nhóm mặt hàng này vào thị trường Đức đạt khá cao, vì vậy tính chung trong 9 tháng năm 2007, kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm sơn mài của Việt Nam vào thị trường Đức đạt 33 triệu USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm 2006.

Đáng chú ý là mặc dù kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường  Đức đã giảm mạnh  so với tháng 8, tuy nhiên vẫn có một số mặt hàng xuất khẩu vào thị trường này tăng đáng kể như: bàn ghế bằng mây đan với kim ngạch đạt  686 nghìn USD, tăng 499 nghìn USD;  mặt hàng thảm đạt 110 nghìn USD, tăng 91 nghìn USD; khay đan bằng lục bình đạt 95 nghìn USD, tăng 78 nghìn USD; rổ tre đạt 69 nghìn USD, tăng 60 nghìn USD; và một số mặt hàng khác cũng đạt được sự tăng trưởng về kim ngạch.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tháng 9 đạt 2,2 triệu USD, giảm 15,8% so với tháng 9 và chiếm 13,7% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng này của cả nước. Tính chung trong 9 tháng năm 2007, kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm sơn mài của Việt Nam vào thị trường này đạt 17,9 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2006. Các sản phẩm xuất khẩu chính vào thị trường Mỹ trong tháng 9 là: khay tre, hàng guột đan, hàng sơn mài, bình tre, đĩa mây, thùng đan bằng mây, khay mây, mành trúc, ghế mây, mành tre, bình phong tre, giỏ mây, ghế tre, giỏ lục bình….Theo baothuongmai
Báo cáo phân tích thị trường