Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự báo, xuất khẩu hàng mây tre lá, thảm, sơn mài vào EU sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan
27 | 09 | 2007
Ước tính trong 8 tháng năm 2007, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường EU đạt 83,7 triệu USD, tăng 41,6% so với cùng kỳ anưm 2006 và chiếm 56,5% tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này của cả nước. Dự báo, từ nay đến cuối năm, kim ngạch xuất khẩu hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường EU sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan.

Theo số liệu thống kê, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của việt Nam vào thị trường EU đạt 9,9 triệu USD, tăng 5,3% so với tháng trước. Như vậy, sau khi liên tục giảm sút trong tháng 5 và tháng 6, thì sang thágn 7, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này là còn thấp. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê sơ bộ, trong 20 ngày đầu tháng 8, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường EU đạt 7,3 triệu USD, ước tính trong tháng 8, kim ngạch xuấtkhẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường EU đạt 11 triệu USD. Tính chung, trong 8 tháng năm 2007, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường EU đạt 83,7 triệu USD, tăng 41,6% so với cùng kỳ anưm 2006 và chiếm 56,5% tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này của cả nước. Dự báo, từ nay đến cuối năm, kim ngạch xuất khẩu hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường EU sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan.

Cơ cấu hàng mây tre lá, thảm, sơn mài xuất khẩu vào thị trường EU 7 tháng năm 2007 (tỷ trọng tính theo kim ngạch)

Nón lá

1,6%

Hàng cói đan

5,2%

Dây chuối đan

2,5%

Hàng lục bình, lá buông đan

25,2%

Mành trúc

2,1%

Hàng đay đan

0,7%

Mây đan

23,0%

Thảm

1,7%

Mây tre lá kết hợp

10,6%

Hàng sơn mài

2,0%

Hàng tre đan

18,7%

Loại khác

6,8%

Về chủng loại mặt hàng xuất khẩu. Trong cơ cấu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU trong 7 tháng năm 2007, thì các mặt hàng được đan bằng lục bình và lá buông chiếm tỷ trọng cao nhất, cụ thể là trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng lục bình, lá buông vào thị trường EU đạt 2,5 triệu USD, đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này vào thị trường EU trong 7 tháng đầu năm đạt 18,3 triệu USD, tăng 56,4% so với cùng kỳ năm 2006. Như vậy, so với tốc độ tăng trưởng 42,2% của toàn ngành hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU trong 7 tháng đầu năm, thì có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng lục bình, lá buông vào thị trường EU là khá cao và dự báo từ nay đến cuối năm, tốc độ tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì.

Trong các mặt hàng lục bình, lá buông xuất khẩu vào thị trường EU trong 7 tháng đầu năm, thì kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chậu đan bằng lục bình chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt trên 4 triệu USD và tăng gấp 2 lần so với kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả năm 2006. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Đức đạt 3,7 triệu USD và chiếm tới 92,5%. Tiếp đến là một số mặt hàng xuất khẩu vào thị trường EU trong 7 tháng đầu năm cũng đạt khá cao như: giỏ đan bằng lục bình đạt 2,4 triệu USD; ghế đan bằng lục bình đạt 1,2 triệu USD; khay lục bình đạt 0,8 triệu USD; kệ lục bình đạt 0,8 triệu

USD…

Kế đến là mặt hàng mây đan, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 đạt 2,3 triệu USD, tăng 35,3% so với tháng 6, thì sang tháng 7, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây đan của Việt Nam vào thị trường EU đã tăng trưởng trở lại. Ước tính trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây đan của Việt Nam vào thị trường EU đạt 2,6 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây đan của Việt Nam vào thị trường này trong 8 tháng năm 2007 đạt 19,3 triệu USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2006.

Trong 20 ngày đầu tháng 8, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng bàn ghế bằng mây đan vào thị trường EU đạt 0,8 triệu USD và lượng hàng xuất khẩu tăng mạnh trong những ngày cuối tháng. Như vậy, ước tính trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng bàn ghế bằng mây đan của Việt Nam vào thị trường EU đạt 1,4 triệu USD. Dự báo từ nay đến cuối năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng bàn ghế bằng mây của Việt Nam vào thị trường EU sẽ tăng mạnh theođúng như chu kỳ hàng năm. Một số mặt hàng mây đan khác xuất khẩu vào thị trường EU trong 7 tháng đầu năm nay cũng đạt kim ngạch khá cao như: khay mây, giỏ mây, hộp mây, kệ mây, rổ rá mây, bát đĩa mây, hòm mây, thùng giặt bằng mây….Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường