Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu mây tre lá, thảm ,sơn mài sang thị trường EU 10 tháng năm 2007 ước đạt 100,2 triệu USD
03 | 12 | 2007
Theo số liệu thống kê,trong 20 ngày đầu tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng này của Việt Nam vào năm thị trường EU đạt 6 triệu USD và đặc biệt là càng về những ngày cuối tháng lượng hàng xuất khẩu càng tăng mạnh, do đó ước tính trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường EU đạt 10 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng này vào thị trường EU đạt 100,2 triệu USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2006.
Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường EU giảm sút, chỉ đạt 7,6 triệu USD, giảm 23,2% sovới tháng 8. Tuy nhiên, sự giảm sút này chỉ mang tính tạm thời, vì theo xu hướng chung hàng năm, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường EU thường tăng trưởng khả quan vào những tháng cuối năm và theo số liệu thống kê, thì trong 20 ngày đầu tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng này của Việt Nam vào năm thị trường EU đạt 6 triệu USD và đặc biệt là càng về những ngày cuối tháng lượng hàng xuất khẩu càng tăng mạnh, do đó ước tính trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam vào thị trường EU đạt 10 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng này vào thị trường EU đạt 100,2 triệu USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2006.
Trong 20 ngày đầu tháng 10, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng bằng lục bình, lá buông của Việt Nam vào thị trường EU đạt 1,4 triệu USD, càng về những ngày cuối tháng, thì lượng hàng xuất khẩu càng tăng mạnh. Điều này cho thấy, tình hình xuất khẩu các mặt hàng lục bình, lá buông của Việt Nam vào thị trường EU đang đi đúng theo chu kỳ xuất khẩu hàng năm. Ước tính trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng lá buông, lục bình của Việt Nam vào thị trường EU đạt 2,4 triệu USD, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng lục bình, lá buông của Việt Nam vào thị trường EU trong 10 tháng năm 2007 đạt 25,1 triệu USD, tăng 65,1% so với cùng kỳ 2006.
Các sản phẩm lục bình, lá buông xuất khẩu vào thị trường EU từ đầu năm đến nay, thì kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chậu đan bằng lục bình luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, cụ thể là trong 9 tháng năm 2007, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chậu đan bằng lục bình của Việt Nam vào thị trường EU đạt 4,8 triệu USD, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2006. Như vậy, mặt hàng chậu đan bằng lục bình là một trong những mặt hàng chủ lực trong nhóm các mặt hàng mây tre lá xuất khẩu vào thị trường EU có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Đáng chú ý là mặt hàng này chủ yếu là được xuất khẩu vào thị trường Đức, cụ thể là trong 9 tháng năm 2007, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chậu đan bằng lục bình của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Đức đạt 4,2 triệu USD, tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2006. Tiếp đến là mặt hàng giỏ đan bằng lục bình, với kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng năm 2007 đạt 2,7 triệu USD, tăng 80% so với cùng kỳ 2006. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu mặt hàng giỏ đan bằng lục bình của Việt Nam trong 9 tháng 2007 là: Đức đạt 1,4 triệu USD, Anh 632 nghìn USD, Bỉ 255 nghìn USD, Pháp 86 nghìn USD, Phần Lan 70 nghìn USD, Italia 68 nghìn USD, Tây Ban Nha 62 nghìn USD,… Một số mặt hàng đan bằng lục bình xuất khẩu vào thị trường EU trong 9 tháng năm 2007 cũng đã đạt được kim ngạch xuất khẩu khá cao như: bàn ghế đan bằng lục bình, kệ, khay, rổ rá, hòm, sọt, bát đĩa đan bằng lục bình…
Tiếp đến là mặt hàng mây đan, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 đạt 1,8 triệu USD, giảm 18,2% so với tháng 8 và đồng thời cũng giảm 18,2% so với tháng 9 năm 2006. Trong 20 ngày đầu tháng 10, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng bằng mây đan của Việt Nam vào thị trường EU cũng chỉ đạt 1 triệu USD, ước tính trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây đan của Việt Nam vào thị trường EU đạt 1,8 triệu USD. Như vậy, liên tục trong tháng 9 và tháng 10, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây đan của Việt Nam vào thị trường EU đạt mức thấp. Theo xu hướng chung hàng năm, thì kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây đan của Việt Nam vào thị trường EU không thực sự tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Do đó, dự tính trong năm 2007, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây đan của Việt Nam vào thị trường EU đạt 28 triệu USD, tăng 16,7% so với năm 2006. Như vậy, tiến độ xuất khẩu hàng mây đan của Việt Nam vào thị trường EU đang chững lại so với tiến độ xuất khẩu chung của toàn ngành mây tre lá, thảm, sơn mài vào thị trường này.
Mặc dù, tiến độ xuất khẩu hàng mây đan của Việt Nam vào thị trường EU đang chững lại so với tiến độ xuất khẩu chung của toàn ngành. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu một số sản phẩm chủ lực bằng mây đan vào thị trường EU vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao như: Mặt hàng bàn ghế bằng mây đan, với kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng năm 2007 đạt 12 triệu USD, tăng 78,9% so với năm 2006.
Các thị trường EU nhập khẩu hàng mây tre lá, thảm, sơn mài của Việt Nam
Thị trường
Tháng 9/2007
9 tháng 2007
9 tháng 2006
So sánh
USD
USD
USD
USD
%
Đức
2.611.727
33.031.096
21.218.050
11.513.046
53,50
Tây Ban Nha
550.243
8.371.144
6.455.760
1.915.384
29,67
Anh
702.559
8.092.484
5.565.724
2.526.760
45,40
Pháp
877.925
7.878.635
7.495.168
383.467
5,12
Italia
716.027
7.190.350
6.111.860
1.078.490
17,65
Bỉ
508.651
6.655.016
4.375.892
2.279.124
52,08
Hà Lan
367.780
4.627.099
5.311.257
-684.158
-12,88
Ba Lan
261.157
2.853.976
1.716.157
1.137.819
66,30
Thuỵ Điển
358.610
2.779.518
1.695.313
1.084.205
63,95
Đan Mạch
55.462
2.240.273
1.424.375
815.898
57,28
CH Séc
53.956
922.802
551.945.
370.857
67,19
Hy Lạp
52.919
913.448
597.290
316.158
52,93
Áo
80.985
866.516
295.138
571.378
193,60
Phần Lan
106.643
847.689
609.420
238.269
39,10
Ai Len
54.915
737.159
306.573
430.586
140,45
Hungary
51.563
720.671
606.701
113.970
18,79
Bồ Đào Nha
64.284
501.621
512.024
-10.403
-2,03
Estonia
2.334
122.692
56.533
66.159
117,03
Bungari
644
112.989
106.156
6.833
6,44
Lítva
6.161
92.726
83.810
8.916
10,64
(VTIC)

(Vinanet)Báo cáo phân tích thị trường